Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansliutrymme i Kvevlax är stängt tillsvidare på grund av coronaepidemin.

30 SEPTEMBER - 4 NOVEMBER
Drogförebyggande dagarna blir virtuell föreläsningsserie i höst 30.9 – 4.11 2020
Till deltagarna: Länken till föreläsningen samma som tidigare dagar. Nästa föreläsning med Christer Wentzel på onsdagen den 28 oktober klockan 13.

7 OKTOBER
Eos nr 5 har utkommit

12 OKTOBER
Replik nr 3 har utkommit

22 OKTOBER
Medlemsträff över internet. Startar torsdagen den 22 oktober klockan 18. Klicka här på >>deltagarlänk<< för att gå till träffen. Välkommen!

  1. Om du inte tidigare använt Zoom ska du klicka på Zoom-länken du fått och installera programmet enligt anvisningarna. Du behöver godkänna sekretessprinciperna med ”I Agree” i rutan som kommer upp.
  2. Om du använt Zoom tidigare klickar du bara på deltagarlänken ovan. Kom dock ihåg att klicka på ”Join Audio Conference by Computer” eller motsvarande på din enhet.
  3. Om du av någon anledning faller ut ur Zoom-rummet kan du komma med igen genom att klicka på deltagarlänken.
  4. Om du vill testa tekniken på förhand kan du testa 15 minuter före träffen börjar. Kontakta tomas@nykter.fi om du har frågor kring tekniken.

11 NOVEMBER
Fortbildning om ungas cannabisbruk

12 NOVEMBER
Öppet webbinar med föreläsning om PEPP den österbottniska rusmedelsförebyggande modellen. Torsdagen den 12 november klockan 15-16.

21 NOVEMBER
Vårmöte och höstmöte samt Raitismajas bolagstämma hålls i Korsholm.


 

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

DFD 2020
De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna ordnas virtuellt 30.9 – 4.11 2020.

Till deltagarna: Länken till föreläsningen samma som tidigare dagar. Nästa föreläsning med Christer Wentzel på onsdagen den 28 oktober.
Om e-posten av någon anledning inte nått fram till dig ska du kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du länkarna föreläsningarna.


Så långt det är möjligt kommer utbildningen att efterlikna de tidigare planerade dagarna då det gäller innehållet. Utbildningen kommer dock att ordnas som en föreläsningsserie med ett föreläsningspass per vecka.

Verksamhetsledare Mikaela Hermans öppnar dagarna och hälsar välkommen 30.9 och första dagen inleder Åse Fagerlund, FD, barnneurolog och forskare klockan 13.00. Hon föreläser om hur vi kan stärka hälsa hos barn med fetala alkoholskador. En paus hålls och Fagerlund fortsätter med att föreläsa om att stärka barn genom positiva psykologiska insatser kl. 14.30.

Det är gratis att delta. Anmälningen öppnar i mitten av augusti. Följ med uppdateringarna! Nykterhetsförbundet hälsa och trafik ger också mer information per telefon 06 - 318 0900 (växeln) eller telefon 050 547 3753.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer eller församlingar. Politiker och andra intresserade är även välkomna! Sprid gärna informationen vidare!

Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans Förbund rf, Österbottens kriscenter VALO och Svenska folkskolans vänner, SFV.

Varmt välkommen!
Arbetsgruppen för de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Åse Fagerlund 30.9 kl. 13.00 – 14.00 och 14.30 – 15.30
Sari Somppi 7.10 kl. 13.00 – 14.00
Päivi /Raimo Lappalainen 14.10 kl. 13.00 – 14.00
Maria Erikslund och Jenni Paloniemi 21.10 kl. 13.00 – 14.00
Christian Wentzel 28.10 kl. 13.00 – 14.00
På gång inom förebyggande enheter i Svenskfinland 4.11 kl. 13.00

Program (pdf) >>

Deltagaranmälan >>

Uppdaterad 7.8.2020 

Skriven av Lory Strengell

Nyheter i Replik

Alkohol som cancerrisk bör tas på allvar

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Idag finns det knappast någon som förnekar sambandet mellan rökning och cancer. Tobakskonsumtionen har gått ner kraftigt i stora delar av världen. Tobaksreklamen är borta i många länder och allt fler anser att rökning inte hör ihop med en modern och hälsosam livsstil. Cigarettpaketen har försetts med brutala meddelanden om riskerna och i affärerna hålls cigarettpaketen osynliga för att inte fresta till impulsköp. När såg någon senast en bild på Facebook av någon som röker njutningsfullt, eller ens av cigaretter eller cigarettpaket? Kanske plockar Facebook automatiskt bort sådana bilder. I så fall är det ansvarsfullt och värt en applåd.

Däremot förekommer det rikligt med bilder som på ett positivt sätt lyfter fram alkohol och drickande. Glada festdeltagare som skålar, vinglas med skimrande innehåll går lätt att finna i högst vanliga Facebookanvändares uppdateringar. Aningslöst kanske, men inte harmlöst. Genomslagskraften är större än många tror. I en läsvärd ledare i Österbottens Tidning den 22 augusti, om drickande och distansarbete under coronakrisen, skriver Sofie Stara: ”För den som har svårt att sätta gränser för sitt drickande är vinglaset i solnedgången också en bekräftelse på att ’alla andra’ också gör samma sak.”

Läs mer ...

Vad händer om vi sparar in på rusmedelsförebyggande arbete?

Mikaela Hermans
Mikaela Hermans - verksamhetsledare

Av den pågående debatten framgår med all tydlighet att det finns en mycket stor oro för konsekvenserna ifall Finansministeriets förslag till nedskärningar i understöden för social- och hälsoorganisationerna skulle förverkligas. En fråga värd att begrunda är hur samhället skulle ha råd med de skador som den föreslagna nedskärningen på 33 procent skulle förorsaka. Låt oss, för att belysa problematiken, ta skadeverkningar av rusmedelsbruk och tredje sektorns roll i det förebyggande arbetet som ett exempel.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppgår de samhälleliga kostnaderna för skadeverkningar av alkoholbruk redan nu till över två miljarder euro. Dit räknas alkoholrelaterade kostnader för bland annat socialvård, sjukvård, öppenvård, sjukfrånvaro från arbetsplatserna och sjukpensionering. Av finländarna har 1,2 miljoner upplevt direkta negativa följder av eget alkoholbruk och 2,6 miljoner finländare har upplevt problem på grund av andras drickande. En uppväxt med alkoholmissbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60 000 barn i Finland. Siffrorna är svindlande, men en stor del av det lidande alkoholen förorsakar kan inte mätas i siffror. Skadeverkningar av bruk av alla övriga rusmedel utöver alkoholen förorsakar givetvis också enorma kostnader.

Läs mer ...

En virtuell fortbildning om ungas cannabisbruk

En välgörande ört från växtriket eller en drog som äventyrar ungas utveckling?

ThomasMikaelaMaria
Thomas Lundqvist, Mikaela Hermans och Maria Erikslund.

En virtuell fortbildning om ungas cannabisbruk och hur man förebygger ordnas onsdagen den 11 november 2020. Utbildningen riktar sig speciellt till skolpersonal. Andra intresserade är också välkomna. Målsättningen är att deltagarna ska få forsknings- och praxisbaserade kunskaper och argument som behövs i diskussioner om cannabis med unga.

Föreläsare är Thomas Lundqvist från Lund, leg. psykolog och docent, Mikaela Hermans, filosofie doktor i pedagogik och verksamhetsledare och Maria Erikslund, medianom och drogförebyggare.

Thomas Lundqvist, legitimerad psykolog och docent i psykologi, Sverige. Lundqvist har forskat, behandlat och föreläst under flera årtionden och kan räknas till de kunnigaste inom cannabisområdet. Thomas Lundqvist har tillsammans med Dan Ericsson utvecklat Haschavvänjningsprogrammet (HAP) – en metod för behandling av cannabismissbruk. Lundqvist är aktiv som utbildare.

Mikaela Hermans, filosofie doktor i pedagogik och ämneslärare i bland annat hälsokunskap. Hermans jobbade tidigare som universitetslärare. Mikaela Hermans är numera verksamhetsledare på Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf.

Maria Erikslund, medianom med lång erfarenhet av kommunikation och medieproduktion för barn i olika åldrar. Erikslund är drogförebyggare på Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf.

Plats
Virtuella föreläsningar via Zoom. Till anmälda deltagare skickas en länk och närmare information.

Anmälan
Anmälan görs till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik via länken nedan  eller till Annika Granfors-Loo per telefon 06-318 0900 eller Lory Strengell, per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 050 547 3753, senast den 21 oktober 2020. Om platser finns tas anmälningar emot också senare. Uppge namn, e-postadress, telefon och faktureringsadress.

Program >>

Anmälan >>

Varmt välkommen på den virtuella utbildningen!
Arrangörer är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf och Vasa Arbis i samarbete med SFV.

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

4.9.2020 Nyhetsbrev

2.4.2020 Nyhetsbrev

5.3.2020 Nyhetsbrev