Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansli flyttar till nya utrymmen i Vasa den 15 juni. Adressen är nu Magasinsgatan 10, 65100 Vasa. Vi finns på andra våningen med ingång från högra husgaveln. Kansliet är semesterstängt 28.6-6.8.

Magasinsgatan

 

Raitismaja ruskaresa

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och andra rusmedel har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och rusmedel inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

NYKTERHETSFÖRBUNDET HÄLSA OCH TRAFIKS UPPDRAG OCH ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik r.f. är en organisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och för att främja hälsa i Svenskfinland. Uppdraget motiveras av evidens för att rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet har positiva effekter på individen, dennes näromgivning, och hela samhället. Förbundet utgör en takorganisation för lokala nykterhetsföreningar och trafiknykterhetsföreningar i Svenskfinland.

Övergripande målsättningar för förbundets verksamhet är att totalkonsumtionen av rusmedel i Finland ska sjunka och att en större andel av befolkningen ska välja rusmedelsfria alternativ, för att det lidande som användningen av rusmedel medför ska minska, och för att välbefinnandet i vårt samhälle ska öka.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nyheter i Replik

Dags att lyfta fram miljöperspektivet i arbetet för ett tobaksfritt samhälle

Foto
Phanuwatn | Dreamstime.com
En del kemikalier inom tobaksodlingen är så skadliga att de är förbjudna i många länder.

Att tobak har negativa hälsoeffekter är ingen nyhet. Både i Finland och internationellt har det tobaksförebyggande arbetet länge haft fokus på ett folkhälsoperspektiv. Med sin rapport ur ett miljöperspektiv har världshälsoorganisationen WHO öppnat Pandoras ask och uppenbarat skakande information om hur tobaken, genom hela sin livscykel, inverkar på planeten.

Den kommersiella tobaksodlingen sker i massiv skala - årligen produceras 7,5 miljoner ton tobaksblad på 4,3 miljoner hektar odlingsmark. Tobaksodlingarna är sårbara för olika växtsjukdomar, vilka bekämpas med enorma mängder kemikalier. Många av kemikalierna är så skadliga för miljö och hälsa att de är förbjudna i vissa länder. Men absolut största delen av tobaksodlingen sker, av ekonomiska orsaker, i låginkomstländer med bristfällig reglering. Odlingsmarkerna utarmas dessutom snabbt av det intensiva bruket av konstgödsel som tobaksplantorna och odlingsmetoderna kräver.

Läs mer ...

Nikotinfria veckan i Österbotten

 Nikotinfritt Österbotten

– Vi har alla någon som vi kan uppmuntra att sluta röka

I samband med Internationella tobaksfria dagen hålls i kommunerna i Österbotten nikotinfria veckan 31.5–6.6.2021. Nätverket Ett nikotinfritt Österbotten har utmanat bibliotek, läroanstalter, social- och hälsovårdstjänster, organisationer och företag, till exempel gym, att delta.

Temaveckan främjar ett nikotinfritt liv, uppmuntrar människor att sluta använda nikotinprodukter som är skadliga för hälsan och ger information om stödtjänster för hjälp när man vill sluta.

Med sin verksamhet strävar nätverket efter att stärka befolkningens positiva inställning till ett nikotinfritt liv, förebygga att unga börjar använda nikotinprodukter, ge stöd att sluta använda nikotinprodukter och stärka verkställandet av tobakslagen.

– Att sluta röka eller använda snus skyddar mot negativa hälsoeffekter och sparar pengar, konstaterar överläkare i lungsjukdomar Maija Räsänen från Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Varannan person som röker skulle vilja sluta. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s regionkoordinator Miia Hietaniemi uppmuntrar att man söker stöd för att sluta:
– För detta kan man separat boka tid hos hälsovården. Alltför ofta försöker man sluta ensam. För tobaksavvänjning finns det massor med expertis som det lönar sig att utnyttja.

Läs mer ...

Nykter solklart

Nykter solklart!

Snart firas skolavslutningen. Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för nittonde gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där känns som ett lätt och naturligt val att vara rusfri!

Kampanjsidor >>

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev