Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 4–5 april 2018 på Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 i Vasa. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade. Sprid gärna informationen vidare!

 Rofförebyggande dagar i Vasa

Föreläsare
Första dagen föreläser Per Leimar från Sverige om lågdoskonsumtion av alkohol och om alkoholpolitik. Anne Salovaara-Kero talar om det mellanmänskliga mötets betydelse vid tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Därefter erbjuds tre parallella program. Ledare för workshopparna är Jenni Ahlbäck, Nina Jacobsson och Maria Hagberg/Anton Plogman.

Andra dagen berättar Gerd Snellman sin syn på hur det var då missbruk och död trängde sig på och Joonas Turtonen kommenterar ur ett faktamässigt perspektiv. Maria Lingonblad från Folkhälsans förbund presenterar dialogduken och andra förebyggande metoder. Jenni Ahlbäck från USM r.f. berättar om projektet uppsökande stödtjänster för unga och en representant från Sveps beskriver Sveps verksamhet i korthet. Malin Knip, psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare ger konkreta verktyg för hur man med metoden ACT hjälper människor att sluta grubbla och börja leva. Programmet avslutas senast kl. 16.00.

Läs mer i programmet och presentationen av föreläsarna!

Program >>
Föreläsare >>


Anmälan
Anmäl dig genast eller senast den 2 mars 2018. Anmälan är bindande och görs på anmälningssidan eller till Annika Loo telefon 06 - 318 0900 eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om platser finns tas ett begränsat antal studerande emot efter att anmälningstiden har gått ut. Hör närmare med kanslipersonalen om vad som gäller.

Uppge namn, adress, telefon, e-post och faktureringsadress. >> Till anmälan >>

Deltagaravgift
Deltagaravgiften för båda dagarna är 100 euro. Deltagande i föreläsningarna och kaffe med tilltugg ingår. Deltagande endast en dag är 70 euro. Lunch på egen bekostnad.

Övernattning
Boka eventuell övernattning själv. Vi tipsar gärna vid behov.

Mera information
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik ger mer information, telefon 06 - 318 0900
eller 050 547 3753. Kolla eventuella uppdateringar på www.nykter.fi.

Arrangörer är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Folkhälsans förbund rf, Österbottens kriscenter VALO och SFV.

Varmt välkommen!

Arbetsgruppen för de drogförebyggande dagarna
Joonas Turtonen, Yvonne Nyberg, Anne Salovaara - Kero och Lory Strengell

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik