Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Verksamhet & Material

 

I och med att förbundets trafiksäkerhetsarbete minskar har  MHF i Gävle övertagit vår vältbil för att användas  i Sverige.

För trafiksäkerhetsupplysning om bilbältet och säkerhet i bilen kan man vända sig till Trafikskyddet, som varit vår långvariga samarbetspart med vältbilen.

 

Vältbilen

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Vad vet du om tobak?Vad vet du om tobak? är en tobaksförebyggande kampanj för elever i klass 5-6. Kampanjen ordnas vart annat år i de svenska skolorna i Finland.  Målsättningen är ett tobaksfritt Finland.

Materialet består av:

1.  Faktabroschyren Vad vet du om tobak? till elever och lärare.
2.  Bokmärke med bild av Erica Hjerpe till elever och lärare.
3. Nytt Power Club-kontrakt till alla elever som får chansen att diskutera med föräldrar och ta ställning till goda värderingar.
4.  Lärarmaterial, lärarhandledningen kompletterar broschyren bl.a. med fakta, uppgifter, diskussionsfrågor och värderingsövningar.
5. En enkel utvärdering av hur materialet använts fylls i senare.

Erica

Tack vare att nästan alla kommuner i Österbotten sponsorerar kampanjen får de flesta skolor i Österbotten beställa materialet kostnadsfritt. Om din kommun inte stöder kampanjen ekonomiskt kostar elevmaterialet endast en euro per elev och tre euro per lärarmaterial. Ett lärarmaterial per skola är kostnadsfritt.

Skolorna i Österbotten
Beställ det antal elevpaket och lärarpaket som behövs! Materialet skickas gratis till skolan om din kommun sponsorerar.

Kristinestad, ungdomsarbete
Kaskö, ungdomsbyrån, materialet fås via fritidskansliet
Närpes, fritid & kultur
Korsnäs, fritidskansliet
Malax, fritidskansliet, materialet fås via fritidskansliet
Vasa, enheten för rusmedelsförebyggande arbete
Korsholm, material fås via kultur och fritid
Vörå, fritidskansliet
Nykarleby, kultur & fritid
Pedersöre, ungdomsbyrån
Kronoby, kultur & fritid
Larsmo, kultur & fritid
Jakobstad, material fås via skolhälsovården

Skolorna i Nyland, Åboland och "språköarna" på fastlandet
Beställ det antal som behövs! Tre smeder stöder kampanjen.

Skolorna på Åland och övriga intresserade
Elevmaterialet kostar en euro per elev och tre euro per lärarmaterial. Ett lärarmaterial per skola är kostnadsfritt.

Beställ material så här
Sänd e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring Annika Loo 06-318 0900.
Uppge antalet elevpaket du beställer och antalet extra lärarmaterialpaket. (Ett lärarmaterialpaket per skola ingår.) Meddela till vilken adress materialet ska skickas. Uppge faktureringsadress/sponsor.

Ta kontakt!
Kontakta drogförebyggare Lory Strengell telefon 06 - 318 0913 eller 050 547 3753 eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill veta mer.

Tack för att vi tillsammans arbetar för en hälsosam livsstil!

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

 

Anna-Maria Furu
044 979 1067
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakt 12.6. - 15.8.2019
Harri Kivikoski
040 528 7987
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tillbaka till Vältbilen >>

 

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Vad vet du om alkohol?Vad vet du om alkohol? är en alkoholförebyggande kampanj 2017-18 för elever i klass 5 - 6. Kampanjen ordnas vart annat år i de svenska skolorna i Finland.

Materialet består av:

1. Faktabroschyren Vad vet du om alkohol? till elever och lärare.
2.
Bokmärke/Linjal med bild av humorgruppen KAJ till elever och lärare.
3.
Power Club-kontraktet med goda värderingar, som alla elever kan godkänna. Nyhet! Alla elever i åk 5 - 6 får underteckna kontraktet med en förälder.
4.
Lärarhandledning, som kompletterar broschyren, med fakta, diskussions-frågor och värderingsövningar till lärarna.
5.
Utlottning. En utlottning bland alla elever i åk 5 - 6 som deltar i kampanjen ordnas. Alla som beställt material och skickat in namn på deltagande elever senast den 30 november 2017 garanteras ett litet pris. Skicka elevernas namn till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Kvarngatan 15, 65100 Vasa.

KAJFinansieringen
Tack vare att de flesta kommuner i Österbotten och IOGT Logen Balder rf sponsorerar kampanjen får de flesta skolor i Österbotten, Nyland, Åboland och ”språköarna” materialet gratis. För övriga skolor är deltagaravgiften en euro/elev.

Skolor i Österbotten
Materialet skickas gratis till eleverna i åk 5 – 6 om din kommun sponsorerar. Beställ det antal som behövs!
Kristinestad, ungdomsarbete sponsorerar. Beställ!
Kaskö, ungdomsbyrån sponsorerar. Material fås via fritidskansliet.
Närpes, fritid & kultur sponsorerar. Beställ!
Korsnäs, fritidskansliet sponsorerar. Beställ!
Malax, fritidskansliet. Materialet fås via fritidskansliet.
Vasa, enheten för rusmedelsförebyggande arbete sponsorerar. Beställ!
Korsholm. Skolorna står själva för kostnaden en euro/elev.
Vörå, fritidskansliet sponsorerar. Beställ!
Nykarleby, kultur & fritid sponsorerar. Beställ!
Jakobstad, droggruppen i Jakobstad. Material fås via skolhälsovården.
Pedersöre, ungdomsbyrån sponsorerar. Meddela ungdomsbyrån
mari-louise.backlund(at)pedersore.fi hur många ni beställt.
Kronoby, kultur & fritid sponsorerar. Material fås via fritidskansliet.
Larsmo, kultur & fritid sponsorerar. Beställ!
Karleby. Skolorna står själva för kostnaden en euro/elev.

Skolor i Nyland, Åboland och ”språköar” på fastlandet
Tack vare att IOGT Logen Balder rf sponsorerar får skolorna materialet gratis till elever i åk 5 – 6. Beställ det antal som behövs.

Skolor på Åland och övriga intresserade
Deltagaravgiften är en euro/elev. Ett lärarmaterial per skola/klass är gratis.

Beställ material!
Skicka beställning per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring Annika Loo, telefon 06 - 318 0900. Uppge antal elever i åk 5 – 6, antalet lärarmaterial och leveransadress. Uppge även faktureringsadressen vid behov.

Ta kontakt!
Kontakta gärna drogförebyggare Lory Strengell, telefon 050 547 3753 eller sänd e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill veta mer.

Tack för att vi tillsammans arbetar för en hälsosam livsstil! Hoppas att det blir interaktiva och givande lektioner!

Den alkoholförebyggande kampanjen stöds av Stiftelsen Tre Smeder.

Skriven av Super User

Aktuellt

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansliutrymme i Kvevlax är stängt tillsvidare på grund av coronaepidemin.

7 OKTOBER
Eos nr 5 har utkommit

12 OKTOBER
Replik nr 3 har utkommit

21 NOVEMBER
Vårmöte och höstmöte samt Raitismajas bolagstämma hålls i Korsholm.

Barntidningen Eos
Tidning för barn i åk 1-6.

I barntidningen Eos hittar du allt en skolelev vill läsa. Sant om droger, vi tycker, artiklar, brevvänner, musik, knep & knåp, korsord, massor med tävlingar, motionskampanjer, noveller, djur, böcker, dataspel med mera
Redaktör: Susan Sandberg
Utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Webbplats och prenumerationer: www.eoswebben.fi

 Power Club i Finland
Power Club är en smart ungdomsklubb, som finns på olika håll i Finland.
Power Club riktar sig till barn i årskurserna 4-6. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik har en koordinerande roll och utbildar ledare i klubbarna, som drivs lokalt.
Varför är det bra att vara med i Power Club?
- Det är bra att göra medvetna val.
- Att vara med i klubben skapar samhörighet bland medlemmarna och ett positiv grupptryck.
Kontakt: Lory Strengell
Webbplats: www.powerclub.nu

 

Replik - en tidskrift om alkohol, droger och trafiksäkerhet.

Medlemstidning för Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.
Redaktör: Tomas Lundqvist
Ansvarig utgivare: Mikaela Hermans
Utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

 

   
 


De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom fritids och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade.

Kontakt: Mikaela Hermans, Lory Strengell
Producent: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Folkhälsans förbund rf, Österbottens kriscenter VALO i samarbete med SFV Bildning

Cannabis fakta  

Vad vet du om CANNABIS? Fakta och myter

Fakta om cannabis, de vanligaste myterna och argumenten om cannabis >>
Fyra sidor. PDF 1,6 Mb.

Kan laddas ned, kopieras och spridas fritt utan kostnad.
Kan beställas gratis i mindre mängder på fastlandet i Finland. Vid beställning av större mängder pris enligt överenskommelse.

Producent: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2016


 


Vad vet du om alkohol?

Broschyr om alkohol för elever i åk 5-6.

Producent: Power Club/Eos/ Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2015

Vad vet du om alkohol? >>

 

Vad vet du om cannabis? är en broschyr som riktar sig till elever i årskurserna 7 - 9 i grundskolan. 

Producent: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2015

Kan beställas gratis.

Ladda ner >>

 Vad vet du om tobak?  

Vad vet du om tobak?
Broschyr om tobak för elever i åk 5-6.

Producent: Power Club/Eos/ Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2016

Vad vet du om tobak? >>

   

 

 

 

Yuoutubekanal >>>

Undervisningsmaterial från PEPP >>

 

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER

Droglänken.fi

Droglänken är en populär webbtjänst om droger och beroenden vid A-klinikstiftelsen. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten är nyttig också för fackfolk och studerande.

Största delen av dem som slutar eller minskar sin droganvändning gör det själv utan experthjälp. Syftet med Droglänken är att hjälpa människor att utnyttja sina egna resurser och sänka tröskeln för att söka hjälp.

popNAD - Nordens välfärdscenter
En populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Tonårsparlören ger frågor och svar om ungdomar och alkohol. Det är inte alltid så lätt att vara tonåring, men det är inte så lätt att vara tonårsförälder heller. Den här sajten är full av tips, argument och fakta som gör det lite lättare för alla. Producerad av IQ i Sverige. Pdf-dokument av boken kan laddas ner gratis.

 

STATISTIK

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2018 utges av THL.

 

THL:s statistik om alkohol, droger och beroende.

Statistik om finländarnas välfärd och hälsa Sotkanet.fi

 

 

Skriven av Super User

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev