Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

MHF i Östra Nyland

Så blev det åter vår i Finland och MHF i Östra Nyland hade inbjudit till att fira en Nykter Valborg på Mariagården i Borgå måndagen den 30 april. Deltagare kom både från Västra Nyland och från Österbotten. Några personer besökte oss för första gången. Drygt trettio personer deltog i firandet.

MHF i Östra Nyland har den förmånen att i sin styrelse och bland sina medlemmar ha olika förmågor, som gärna bidrar till programmet, så också i år. Dessutom är den unisona sången ett viktigt inslag på våra fester, som nu de glada vårsångerna. Sam Nyman ansvarade som vanligt för att allsången klingade vid borden. Sången Längtan till landet var den givna starten. Rubriken på sången är kanske inte så bekant, men väl inledningorden Vintern rasat ut bland våra fjällar. Ordförande Mona Grönroos-Eriksson höll traditionsenligt Talet till våren, varpå Runar Nylund och Sam Nyman sjöng duett i sången Jag ser Gud bakom allt jag ser. Därefter läste Mona texten i sången Blommande sköna dalar, medan Sam spelade melodin mellan verserna. Efter denna festliga inledning var det dags att ta del av matbordets läckerheter och att umgås en stund med varandra.

När alla var mätta och belåtna fortsatte programmet. Frida Grönqvist Elo spelade på flygeln stycket Spegling, med variationer. Runar läste dikten Mot sommar det går, som han själv hade skrivit. Per Stenbäck sjöng till eget dragspelsackompanjemang sångerna Har du visor min vän, Västanvinden och Rosmarie. Birgit Grönqvist läste några valda lustigheter från tidningen Kuriren. Till 200-årsminnet av Zacharias Topelius födelse, gav undertecknad också en kort historik, varpå Sam framförde ett potpurri på flygeln.

 Leif-Göte Björklund
Leif-Göte Björklund berättade om Turkiet. Foto: Birgit Grönqvist.

Metodistpastor Leif-Göte Björklund hade inbjudits att ha en hälsning från Turkiet. Landet och dess invånare är nämligen hans stora intresse. För att få den rätta stämningen, var salen dekorerad med en turkisk flagga. Föredraget hade den spännande rubriken ”Turkiet genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel ”. Här följer några sammanfattande glimtar. Angående synen kan sägas, att Turkiet är våra tulpaners ursprungsland. Vatikanens representant lär ha hämtat lökar med sig därifrån. Turkiska flygplan har någon form av tulpanemblem målat på sig. Hörselsinnet representeras av ordet ”kalabalik”, folkträngsel, som Sveriges kung Karl XII orsakade i Turkiet. Smaksinnet representeras av kåldolmar. När Karl XII kom tillbaka till Sverige hade han kåldolmar i bagaget, vilka redan under hans tid gav upphov till våra köttbullar. Doft- och känselsinnet får vi använda, när vi bjuds att smaka kex med turkisk rosenmarmelad. Leif-Göte avslutar med att tala om det sjätte sinnet som andlighet.

Vi har mycket att tacka Turkiet för. Till exempel låg Edens lustgård enligt någon gammal tradition där, människosläktets vagga. Abraham bodde där, innan Gud kallade honom. Både Paulus och Lukas kom därifrån på Nya testamentets tid. Uppenbarelsebokens brev till de sju församlingar sändes till orter i nuvarande Turkiet. Två tredjedelar av Nya testamentets böcker är skrivna i eller skickade till Turkiet. Efter denna lärorika resa tyckte vi att det passade bra att sjunga om tulpaner, Tulpaner från Amsterdam!

Tor och Sam
Sam Nyman ledde utlottningen av vinsterna. I bakgrunden medhjälpare Tor Löjtlin. Foto: Birgit Grönqvist.

 

Efter information från förbundet, där vi bland annat fick veta att verksamhetsledare Joonas Turtunen återgår till polisjobbet, blev det dragning av lotterivinster. Som traditionen bjuder höll Sam i trådarna på sitt underhållande sätt. Han fick hjälp i utdelningen av Tor Löjtlin, som också kammade hem huvudvinsten, en välfylld korg. En välbehövlig paus med mjöd och munkar smakade bra innan kvällen avslutades med Idas sommarvisa och Blåklockan, och ett par dikter Önskan och Aftonbön som lästes av Mona. Så bildade vi alla en ring och sjöng ett par sorgliga avskedssånger, men innan dess fick ordföranden en sommarblomma till balkongen, med tack för festen. Vintern hade rasat ut.

Skriven av Birgit Grönqvist

Orförandei i 45 år
MHF i Östra Nyland höll sitt årsmöte fredagen den 2 mars i Café Ankaret i Borgå. Föreningens ordförande Mona Grönroos-Eriksson uppvaktades med anledning av att hon hade varit föreningens ordförande i 45 år.
Text och foto: Birgit Grönqvist.

Skriven av Birgit Grönqvist

 Må bra-kurs i Borgå
Foto: Birgit Grönqvist

Lasse Karlsson och Mona Grönroos
Bilskollärare Lasse Karlsson och MHF:s ordförande Mona Grönroos.
Bild: Birgit Grönqvist.

I vårmånaden mars i år, närmare bestämt den 13-14 mars, höll MHF i Östra Nyland en Trafik- och må bra-kurs för seniorer på Borgå folkakademi. Kursen hölls i samarbete med Borgå folkakademi och Folkhälsan.

Dagarna var välbesökta och för initiativet stod föreningens ordförande Mona Grönroos. Måndagen var reserverad för uppdatering av deltagarnas trafikkunnande. Kursledare var Lasse Karlsson, mångårig bilskollärare.

Tisdagen ägnades åt trivsel och välmående på äldre dagar. Olika teman under dagen var matglädje, minne och balans, med tillhörande smakprover och övningar. Lätt pausgymnastik hölls mellan varven. Från Folkhälsan deltog Karin Sundbäck, Malin Grönros, Kristina Björklund och Elisabeth Svaetichin med olika inlägg. Deltagarna var mycket nöjda med dagarnas innehåll och en liknande kurs är ämnad att planeras för nästa år

Skriven av Birgit Grönqvist

Vi tänder ett ljus i advent och många andra sånger sjöngs under kvällen, när MHF i Östra Nyland firade julfest på Mariagården i Borgå. Kvällen var mörk där ute, men inomhus var det ljust och festligt kring de vackert dukade långborden. Omkring femtiofem personer bänkade sig förväntansfullt i salen. Ett par långväga gäster från Västra Nyland gladde oss med sin närvaro.

Efter att vi gemensamt hade sjungit Giv mig ej glans blev det styrelsens tur att sjunga en välkomstsång. Detta gjorde vi med bravur, även om en samövning före festen hade varit ett klokt val. Vår ordförande Mona Grönroos höll ett litet tal, varpå vi alla högtidligt reste oss upp och gemensamt sjöng Finlandiahymnen, som en hyllning till Finland 100 år. Efter ännu några sånger blev det till slut dags för den efterlängtade julmiddagen, vilken vi lät oss väl smaka samtidigt som vi träffade gamla bekanta och bytte några ord med något mer obekanta vänner.

Linus Strålman
Linus Stråhlman. Foto: Birgit Grönqvist

Linus Stråhlman, församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling, hade inbjudits att hålla andakt. Han talade om den historiska händelsen eller legenden, som ligger som grund för julgubben. Sankt Nikolaus (270 – 343 e.Kr.) var biskop i Myra i Lykien (i dag Kale i nuvarande Turkiet). Han var känd för sin välgörenhet. Han kände till en fattig man som hade tre döttrar. Efterhand som flickorna blev giftasvuxna måste pappan kunna betala en brudgåva åt en eventuell friare. Detta hade han inte råd med. Biskopen smög därför ut en nattklädd i en lång röd kåpa och tog med sig några guldmynt i en liten sliten säck. Eftersom huset där familjen bodde bara hade öppna fönstergluggar, slängde biskopen in sin penningpung och skyndade därifrån. Detta upprepades varje gång som pappan behövde en brudgåva. När tredje dottern behövde en brudgåva var pappan på sin vakt. Då penningpungen dunsade i golvet sprang han ut. Han sprang ifatt mannen och ruskade om honom ordentligt innan han kände igen honom. Det var biskopen! Biskopen förbjöd pappan att berätta om detta. I stället uppmanade han pappan att tacka Gud. Guldmynt i en sliten säck är alltså grunden bakom vår julgubbe, menade Linus Stråhlman och uppmanade oss att tacka Gud för hans gåva till oss, Jesus.

Mona Grönroos
Mona Grönroos. Foto: Birgit Grönqvist.

 

Den sedvanliga nykterhetsinformationen på våra fester fick ett sorgset drag, då Mona kunde meddela att den nya alkohollagen samma dag hade röstats igenom med två rösters majoritet. Det betyder att dagligvarubutikerna nu får börja sälja drycker med en alkoholhalt på 5,5 procent. Festen fortsatte dock med mycket trevligt program. Undertecknad läste tre juldikter av Viola Renvall och ledde en frågesport och Bjarne Adolfsson spelade Tomtarnas vaktparad på dragspel. Mona ledde insamlandet av adjektiv till en okänd berättelse som sedan lästes upp med de ifyllda orden. Sam Nyman och Jonny Holmberg sjöng Julens klockor ring. Efter Lucias besök blev det kaffe och jultårta. Sam på piano och Per Stenbäck på dragspel spelade tillsammans varpå följde lottdragning i lotteriet. Ordförande Mona Grönroos uppvaktades med MHFmärke, blommor och diplom för 50 års medlemskap i föreningen. De medhavda julklapparna delades ut, varpå ordföranden efter ytterligare några sånger tackade alla och önskade en God jul. Se det var en julfest som heter duga och det bästa av allt var, att alla var lika nyktra när festen var slut som när den började.

Skriven av Birgit Grönqvist

Mona Grönroos och Nils-Gustav Blom
Mona Grönroos och Nils-Gustav Blom. Foto: Birgit Grönqvist

Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, i Östra Nyland samlades till sin traditionella sommargudstjänst lördagen den 2 september klockan 15.00. I år var målet för utflykten Strandkyrkan i Vålax. Nästan trettio personer hade tagit tillfället i akt för andlig uppbyggelse och för att träffa vänner och bekanta från olika håll.

Föreningens ordförande Mona Grönroos ledde gudstjänsten, som hade det passande temat Vägen. Utgående från texten i Jesaja, kapitel 55:8-9 påminde hon oss om att Guds tankar och vägar är högre än våra. Det är viktigt att få påfyllning och att stanna upp vid en rastplats. Här i kyrkan får vi ta emot vad Herren vill ge oss och vi har möjlighet att pröva, om vi är på den väg som han vill att vi skall köra på.

Sam Nyman och Nils-Gustav Blom sjöng duett till gitarrackompanjemang, bland annat sångerna ”På vägen hem mitt hjärta må du sjunga” och ”Kärleksfullt han vakar över dig. Varje steg av din väg går han med”. Bjarne Adolfsson sjöng till dragspel Lasse Mårtenssons ”En seglares väg över havet”.

Nils-Gustav Blom, pastor från Betelförsamlingen i Karis, hade inbjudits att predika. Han talade över ämnet Vägen till bönesvar. Han konstaterade att nöden ofta gjorde att människor handlade på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort. En pappa, en synagogföreståndare, kom till Jesus och bad om hjälp för sin sjuka dotter. En kvinna med blödningar trängde sig fram till Jesus i en folkmassa och rörde vid hans kläder. Båda fick bönesvar (Markus 5:21-43). Efter gudstjänsten samlades man till kaffe i lilla salen och njöt av den vackra utsikten över Vålaxfjärden.

Skriven av Birgit Grönqvist

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder