Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

MHF i Östra Nyland

Vi tänder ett ljus i advent och många andra sånger sjöngs under kvällen, när MHF i Östra Nyland firade julfest på Mariagården i Borgå. Kvällen var mörk där ute, men inomhus var det ljust och festligt kring de vackert dukade långborden. Omkring femtiofem personer bänkade sig förväntansfullt i salen. Ett par långväga gäster från Västra Nyland gladde oss med sin närvaro.

Efter att vi gemensamt hade sjungit Giv mig ej glans blev det styrelsens tur att sjunga en välkomstsång. Detta gjorde vi med bravur, även om en samövning före festen hade varit ett klokt val. Vår ordförande Mona Grönroos höll ett litet tal, varpå vi alla högtidligt reste oss upp och gemensamt sjöng Finlandiahymnen, som en hyllning till Finland 100 år. Efter ännu några sånger blev det till slut dags för den efterlängtade julmiddagen, vilken vi lät oss väl smaka samtidigt som vi träffade gamla bekanta och bytte några ord med något mer obekanta vänner.

Linus Strålman
Linus Stråhlman. Foto: Birgit Grönqvist

Linus Stråhlman, församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling, hade inbjudits att hålla andakt. Han talade om den historiska händelsen eller legenden, som ligger som grund för julgubben. Sankt Nikolaus (270 – 343 e.Kr.) var biskop i Myra i Lykien (i dag Kale i nuvarande Turkiet). Han var känd för sin välgörenhet. Han kände till en fattig man som hade tre döttrar. Efterhand som flickorna blev giftasvuxna måste pappan kunna betala en brudgåva åt en eventuell friare. Detta hade han inte råd med. Biskopen smög därför ut en nattklädd i en lång röd kåpa och tog med sig några guldmynt i en liten sliten säck. Eftersom huset där familjen bodde bara hade öppna fönstergluggar, slängde biskopen in sin penningpung och skyndade därifrån. Detta upprepades varje gång som pappan behövde en brudgåva. När tredje dottern behövde en brudgåva var pappan på sin vakt. Då penningpungen dunsade i golvet sprang han ut. Han sprang ifatt mannen och ruskade om honom ordentligt innan han kände igen honom. Det var biskopen! Biskopen förbjöd pappan att berätta om detta. I stället uppmanade han pappan att tacka Gud. Guldmynt i en sliten säck är alltså grunden bakom vår julgubbe, menade Linus Stråhlman och uppmanade oss att tacka Gud för hans gåva till oss, Jesus.

Mona Grönroos
Mona Grönroos. Foto: Birgit Grönqvist.

 

Den sedvanliga nykterhetsinformationen på våra fester fick ett sorgset drag, då Mona kunde meddela att den nya alkohollagen samma dag hade röstats igenom med två rösters majoritet. Det betyder att dagligvarubutikerna nu får börja sälja drycker med en alkoholhalt på 5,5 procent. Festen fortsatte dock med mycket trevligt program. Undertecknad läste tre juldikter av Viola Renvall och ledde en frågesport och Bjarne Adolfsson spelade Tomtarnas vaktparad på dragspel. Mona ledde insamlandet av adjektiv till en okänd berättelse som sedan lästes upp med de ifyllda orden. Sam Nyman och Jonny Holmberg sjöng Julens klockor ring. Efter Lucias besök blev det kaffe och jultårta. Sam på piano och Per Stenbäck på dragspel spelade tillsammans varpå följde lottdragning i lotteriet. Ordförande Mona Grönroos uppvaktades med MHFmärke, blommor och diplom för 50 års medlemskap i föreningen. De medhavda julklapparna delades ut, varpå ordföranden efter ytterligare några sånger tackade alla och önskade en God jul. Se det var en julfest som heter duga och det bästa av allt var, att alla var lika nyktra när festen var slut som när den började.

 Må bra-kurs i Borgå
Foto: Birgit Grönqvist

Lasse Karlsson och Mona Grönroos
Bilskollärare Lasse Karlsson och MHF:s ordförande Mona Grönroos.
Bild: Birgit Grönqvist.

I vårmånaden mars i år, närmare bestämt den 13-14 mars, höll MHF i Östra Nyland en Trafik- och må bra-kurs för seniorer på Borgå folkakademi. Kursen hölls i samarbete med Borgå folkakademi och Folkhälsan.

Dagarna var välbesökta och för initiativet stod föreningens ordförande Mona Grönroos. Måndagen var reserverad för uppdatering av deltagarnas trafikkunnande. Kursledare var Lasse Karlsson, mångårig bilskollärare.

Tisdagen ägnades åt trivsel och välmående på äldre dagar. Olika teman under dagen var matglädje, minne och balans, med tillhörande smakprover och övningar. Lätt pausgymnastik hölls mellan varven. Från Folkhälsan deltog Karin Sundbäck, Malin Grönros, Kristina Björklund och Elisabeth Svaetichin med olika inlägg. Deltagarna var mycket nöjda med dagarnas innehåll och en liknande kurs är ämnad att planeras för nästa år

På måndag och tisdag 13 - 14 mars 2017 ordnas en trafik och hälsa-kurs för seniorer på Borgå folkakademi. På måndag uppdateras trafikkunnandet och man diskuterar hur man blir en säkrare bilförare på äldredagar. Kursledare är Lasse Eriksson.

På tisdag ges tips om trivsel och välmående för seniorer. Dagens teman är matglädje, minne och balans. Du får också prova på lätt pausgymnastik mellen varven. Kursledare är Karin Sundbäck, Malin Grönros, Kristina Björklund och Elisabeth Svatichin från Folkhälsan.

Kursen börjar med morgonkaffe klockan 9 och lunch blir det kring klockan 12. Kursen avslutas klockan 14 båda dagarna.

Kursavgiften är 25 euro inklusive mat och kaffe. Anmälning senast den 1 mars till 040 - 5687027.

Arrangör: Borgå folkakademi och Folkhälsan i samråd med Motorförarnas helnykterhetsförbund i Östra Nyland.

Mona Grönroos och Nils-Gustav Blom
Mona Grönroos och Nils-Gustav Blom. Foto: Birgit Grönqvist

Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, i Östra Nyland samlades till sin traditionella sommargudstjänst lördagen den 2 september klockan 15.00. I år var målet för utflykten Strandkyrkan i Vålax. Nästan trettio personer hade tagit tillfället i akt för andlig uppbyggelse och för att träffa vänner och bekanta från olika håll.

Föreningens ordförande Mona Grönroos ledde gudstjänsten, som hade det passande temat Vägen. Utgående från texten i Jesaja, kapitel 55:8-9 påminde hon oss om att Guds tankar och vägar är högre än våra. Det är viktigt att få påfyllning och att stanna upp vid en rastplats. Här i kyrkan får vi ta emot vad Herren vill ge oss och vi har möjlighet att pröva, om vi är på den väg som han vill att vi skall köra på.

Sam Nyman och Nils-Gustav Blom sjöng duett till gitarrackompanjemang, bland annat sångerna ”På vägen hem mitt hjärta må du sjunga” och ”Kärleksfullt han vakar över dig. Varje steg av din väg går han med”. Bjarne Adolfsson sjöng till dragspel Lasse Mårtenssons ”En seglares väg över havet”.

Nils-Gustav Blom, pastor från Betelförsamlingen i Karis, hade inbjudits att predika. Han talade över ämnet Vägen till bönesvar. Han konstaterade att nöden ofta gjorde att människor handlade på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort. En pappa, en synagogföreståndare, kom till Jesus och bad om hjälp för sin sjuka dotter. En kvinna med blödningar trängde sig fram till Jesus i en folkmassa och rörde vid hans kläder. Båda fick bönesvar (Markus 5:21-43). Efter gudstjänsten samlades man till kaffe i lilla salen och njöt av den vackra utsikten över Vålaxfjärden.


Trubadur Mats Fontell sjöng egna visor.
Foto: Birgit Grönqvist.

Det var en fin och trevlig julfest med mat, kaffe och mycket program, som Motorförarnas Helnykterhets Förening i Östra Nyland r.f. ordnade på Mariagården en vecka före julafton. Det var första gången som MHF firade sin julfest på Mariagården. I många år hölls festerna på lägergården Karijärvi innan man upplät gården som flyktingförläggning. Föreningen har inom sig många egna förmågor av olika slag och därtill hade man inbjudit trubaduren Mats Fontell och pastor Leif-Göte Björklund. Verksamhetsledaren för nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Joonas Turtunen, var också inbjuden gäst och hade kommit den långa vägen från Österbotten. Glädjen var ömsesidig. Några personer från MHF i Västra Nyland hade också kommit. Festen samlade femtiotre personer. Holger Hansson hade varit föreningsmedlem i 50 år och premierades av föreningens ordförande Mona Grönroos med MHF:s 50-årsmärke, diplom och blommor, biträdd av förbundets Joonas Turtunen.


Holger Hansson t.h. hade varit medlem i 50 år i MHF i Östra Nyland. Ordförande Mona Grönroos uppvaktade, biträdd av förbundets verksamhetsledare Joonas Turtunen. Foto: Birgit Grönqvist.

Programmet inleddes med att styrelsen sjöng en välkomstsång, varpå ordförande Mona Grönroos höll ett välkomsttal. I talet påminde hon om att Hangö snabbt tömdes i kriget och att våra nya finländare, Karijärvibor, nu tackar för att Finland tog emot dem. Traditionsenligt avslutade hon med att sjunga sången ”Låt mig få tända ett ljus”. Programmet fortsatte med att Alf Bonn sjöng ”Jul, jul, strålande jul”. Andaktens tema var julevangeliet från Lukasevangeliets andra kapitel och vi uppmanades att som Maria gömma och begrunda allt detta i våra hjärtan. Mycket allsång varvades med mat och kaffe. Mats Fontell sjöng bland annat sina egna visor ”Vintern stiger undan, medan våren klappar på” och ”Han växte upp i en by på landet”. Rose-Maj Malmberg läste dikter, bland annat Ylva Eggehorns ”Innan gryningen”. Runar Nylund läste en egen dikt som handlade om livet från barndom till ålderdom. Han och Sam Nyman sjöng duett. Sång till eget dragspelsackompanjemang framfördes av Bjarne Adolfsson och Per Stenbäck. Ordföranden gav trafikinformation och förbundets verksamhetsledare gav nykterhetsinformation. Ett lotteri med många fina vinster hölls till förmån för föreningen och som avslutning fick var och en en julklapp med sig hem.

Birgit Grönqvist

Webbplatser

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder