Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och andra rusmedel har mindre inflytande på individen.

Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och rusmedel inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning.

NYKTERHETSFÖRBUNDET HÄLSA OCH TRAFIKS UPPDRAG OCH ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik r.f. är en organisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och för att främja hälsa i Svenskfinland. Uppdraget motiveras av evidens för att rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet har positiva effekter på individen, dennes näromgivning, och hela samhället. Förbundet utgör en takorganisation för lokala nykterhetsföreningar och trafiknykterhetsföreningar i Svenskfinland.

Övergripande målsättningar för förbundets verksamhet är att totalkonsumtionen av rusmedel i Finland ska sjunka och att en större andel av befolkningen ska välja rusmedelsfria alternativ, för att det lidande som användningen av rusmedel medför ska minska, och för att välbefinnandet i vårt samhälle ska öka.

Skriven av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

 
PEPP

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf är en rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande organisation med Svenskfinland som arbetsfält och med kontor i Vasa.

Vi söker nu en ny medlem till vårt team

en KOORDINATOR
med ansvar för utbildning inom rusmedelsfostran

Koordinatorn stödjer skolpersonal och föräldrar i rusmedelsfostran, utgående från den helhetsbaserade modellen PEPP. Till arbetsbilden hör handledning, föreläsningar, och webbaserad kommunikation. Också nätverksarbete och övrigt förebyggande arbete med inriktning på skolor ingår.

Vi erbjuder koordinatorn:
Ett meningsfullt och mångsidigt arbete med goda möjligheter att utveckla den egna kompetensen och förverkliga egna idéer

God arbetsgemenskap tillsammans med de övriga sju anställda

Flexibel arbetstid med möjlighet till distansarbete

Goda arbetsförmåner

Av koordinatorn förväntar vi oss:
Lämplig högskoleexamen, gärna lärarutbildning eller erfarenhet av arbete med kommunikation

Initiativtagande och förmåga att arbeta självständigt

Goda kommunikationsfärdigheter

Körkort och egen bil

Lönen utgår från kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området. Anställningen börjar den 3.5.2021 eller enligt överenskommelse.

Mera information ger verksamhetsledare Mikaela Hermans, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 06 318 0912.

Fritt formulerad ansökan med CV skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 25.4.2021.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Nyheter i Replik

KALLELSE TILL FÖRBUNDETS VÅRMÖTE

Till medlemmar i Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

KALLELSE TILL FÖRBUNDETS VÅRMÖTE

Härmed sammankallas förbundets medlemsföreningar och medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 24 april 2021.

Med beaktande av myndigheternas restriktioner kommer vårmötet att hållas i virtuell form på plattformen Zoom.

Mötet öppnas klockan 10.00. Efter mötet hålls en lunchpaus, och därpå följer Raitismajas bolagsstämma, där förbundsmötet representerar ägaren Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med stadgarnas §10. Dessutom behandlas styrelsens förslag till stadgeändring. Vårmöteshandlingarna består av föredragningslista, verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020, samt stadgeförslag. Möteshandlingarna kommer före mötet att skickas till de av medlemsföreningarna befullmäktigade delegaterna och till övriga anmälda. Tillsammans med möteshandlingarna skickas möteslänk och instruktioner för hur man deltar via egen dator.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 06-318 0900 senast 9.4.2021.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
genom Mikaela Hermans, verksamhetsledare

Pandemin är ett stresstest som utmanar den psykiska hälsan

Dremstime.com
Mask

Daniel Åkermark
Förbundsordförande
Daniel Åkermark

Bästa läsare, jag hoppas ditt år börjat väl. Vi är nu i Finland inne på det andra året med begränsningar på grund av pandemin. Det är att hoppas att vi kan återgå till en normalare situation i samhället under 2021. Ta väl hand om dig!

Förbundets styrelse sammankom till det första konstituerande mötet i februari – att kunna samlas virtuellt är en bra praktisk lösning men det är ju inte samma sak som att träffas på samma ställe. Vi kunde i styrelsen konstatera att ett rejält ”digiskutt” gjordes under det föregående året. Ett varmt tack till personalen på förbundet samt till er alla aktiva i föreningarna för er insats under året som gått.

Vi blickar framåt och hoppas kunna återgå till att träffas inom snar framtid. Jag är ny på ordförandeposten och kommer att bekanta mig med föreningarnas verksamhet under 2021. I skrivande stund är rekommendationen att max sex personer får samlas. Det blir därför inledningsvis att hålla kontakten via telefon eller annat virtuellt verktyg.

Läs mer ...

Viktig rapport om corona och alkohol

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

 ”Alkoholkonsumtion kan öka risken för att bli smittad av coronaviruset och för allvarliga komplikationer av sjukdomen covid-19, samtidigt som alkohol också orsakar andra sjukdomar som belastar hälso- och sjukvården.”

Så sammanfattar en rad internationella alkoholforskare en nypublicerad rapport om alkohol och corona. Studien ingår i serien Alkoholen och samhället och forskargruppen leds av Harold Holder, alkoholforskare från USA. Bland institutioner och organisationer som står bakom den finns bland andra Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet, Svenska institutet för global hälsa vid Kungliga vetenskapsakademin, de svenska föreningarna för allmänmedicin och beroendemedicin, Svensk sjuksköterskeförening, IOGT-NTO, och Movendi international. För att nämna några.

Enligt rapporten ökar alkoholen risken för spridning av coronaviruset genom att den minskar sociala hämningar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta gör att förmågan att skydda både sig själv och andra minskar. Men alkoholen är också en riskfaktor i sig. Komplikationer av hög alkoholkonsumtion, som till exempel diabetes, övervikt och hjärtsjukdomar utgör enligt forskarna klara riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk vid covid-19:

”Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, kan försämra immunförsvaret och ökar risken för allvarlig luftvägssjukdom.”

Läs mer ...

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev