Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Meddelanden - Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Nyktra blad i 125 år

Tidningen Replik fyller 125 år i år. Under namnet Balder kom den med sitt provnummer år 1895 och började utkomma regelbundet från 1896.

Tidningen som utges av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik har genom åren haft fyra olika namn: Balder, Fram!, Hembygden och, sedan 1971, Replik.

Behovet av en svensk nykterhetstidning diskuterade på ett möte i Gamlakarleby sommaren 1895 då man också beslöt grunda Vasa läns nordvästra nykterhetsförbund. Då ingick de finlandsvenska nykterhetsföreningarna ännu i det tvåspråkiga Nykterhetens vänner/Raittiuden ystävät.

För att snabbt komma vidare i tidningsfrågan åtog sig Axel Olsson, verksam som barberare i Gamlakarleby, att på egen risk ge ut och redigera tidningen. Olsson var född i Sverige 1858 men kom på 1870-talet till Finland. På 1880-talet blev han nykterist och grundade tillsammans med sin maka, Augusta Chydenius, föreningen Blå bandet. När han startade Balder var han engagerad i Gamlakarleby nykterhetsförening.

När Olsson på mötet 1895 talade sig varm för behovet av en nykterhetstidning sade han bland annat att tidning har till uppgift ”att låta friska vindar blåsa bort allt unket och förskämt, att låta kunskapens sol kasta sitt förklarande skimmer över liv och död.”

I tio år ansvarade han för tidningen och var inte rädd att gå i debatt i alkohol- och nykterhetsfrågor med den tidens inflytelserika tidningar, som t.ex. Nya Pressen i Helsingfors.

När Finlands svenska nykterhetsförbund bildades 1905 överlät han tidningen på förbundet. Olsson arbetade sedan på dagstidningen Österbottningen ända till sin bortgång 1909.

Folkrörelse- och folkhögskolemannen Johannes Klockars hade redan 1899 knutits till Balders redaktion och nu blev han också ansvarig utgivare. Han redigerade tidningen ända till sin borgång 1931. Då hade den sedan 1910 burit namnet Fram! År 1942 bytte tidningen namn igen, till Hembygden.

Sitt nuvarande namn, Replik, fick tidningen 1971 och blev då en aktivare röst i den alkohol- och drogpolitiska debatten. Hälsa, motion och förbundets satsning på fjällgården Raitismaja i Lappland är andra områden som uppmärksammats. Trafiknykterhetsfrågor har också fått utrymme genom att Motorförarnas helnykterhetsförbund slöt upp bakom tidningen.

Bland dem som under längre perioder redigerat tidningen märks, utöver Olsson och Klockars, även P.R.Fredriksson, Ragnar Mannil och Emil Kaustinen. Från år 2000 har Tomas Lundqvist fungerat som redaktör.

Replik utkommer nu med fyra 24-sidiga nummer per år.

- - - - -

Kontakt
Tomas Lundqvist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
06 318 0917

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

14.4.2021 Nyhetsbrev

16.3.2021 Nyhetsbrev

9.2.2021 Nyhetsbrev

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev