Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Meddelanden - Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Uttalande, vårmötet 28.4.2018

I lördagens ledarstick (Vbl 28.4) lyfter Niklas Nyberg förtjänstfullt fram ett synnerligen aktuellt tema, det psykiska illamåendet. Hela senaste vecka hade dessutom svenska Yle, som genomgående tema, att granska knarket. Och att granska finns det, så det räcker.

Jag har under mina år vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik vid otaliga tillfällen föreläst och talat om rusmedel till och med föräldrar. En genomgående oro finns angående det egna barnets framtid och livsval. Många saker kan vi som föräldrar påverka, men inte allt. Och förhoppningsvis lyckas vi i vårt föräldraskap rusta våra barn med en sådan ryggsäck att de klarar de utmaningar och frestelser som de möter. Redan att göra fler kloka än dåliga beslut skulle räcka långt.

Yles granskning lyfter fram några personers berättelser både ur anhörig- och missbrukarsynvinkel. Få av oss kan ens föreställa sig hur det är att vara missbrukare eller anhörig till en missbrukare. Nyberg utvecklar sitt resonemang kring psykisk ohälsa genom Tim ”Avicii” Bergling och hans tragiska död.

Det gemensamma för dessa exempel och öden är att det de behöver allra minst är stigmatisering. Det som ofta genomsyrar de tuffa livsödena, förutom kampen mot själva drogen eller sjukdomen, är kampen mot stigmat och vad det för med sig för den som försöker resa sig på benen igen.

Det är helt klart att det bästa skulle vara att ingen utvecklar ett missbruk eller insjuknar i psykisk ohälsa, men så länge en del gör det kan vi åtminstone bidra till att göra vägen tillbaka så lätt som möjligt.

För ytterst få missbrukare är missbruket ett val, utan ett symptom på något annat problem. Detta har jag upprepat nästan som ett mantra under mina år vid Nykterhetsförbundet. Kampen mot rusmedelsproblematik och det bästa förebyggande arbetet handlar ytterst lite om själva rusmedlen. Nyckeln finns i allt det andra som omger oss. På fackspråk talar vi om risk- och friskfaktorer. Sammanfattningsvis kan man tänka så att rusmedelsförebyggande arbete som bäst är goda sociala relationer, tillhörighet, trivsel, fritidsintressen, gemensamma måltider, hemkomsttider, struktur etc.

Är detta lätt att omsätta i praktiken? Inte nödvändigtvis, men definitivt en bra sak att sätta bakom örat!

Joonas Turtonen
verksamhetsledare, Nykterhetsförbundet hälsa och trafik
0400 126 830
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

15.1.2020 Nyhetsbrev

18.12.2019 Nyhetsbrev