Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Replik

 Namntävling!

Förbundet söker ett nytt namn och utlyser en namntävling för att få många kreativa namnförslag. Allt är välkommet. Sänd in dina förslag senast den 8 mars 2021. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 300 euro.

Vinnaren och det vinnande bidraget offentliggörs efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Vid förbundet pågår en organisationsutvecklingsprocess, och som en del av den processen söker förbundet nu ett nytt namn. Vi är en rusmedelsförebyggande organisation, vars uppdrag är att minska skadeverkningar av rusmedelsbruk och att främja hälsa i Svenskfinland. Förbundet fungerar också som takorganisation för lokala nykterhets- och trafiknykterhetsföreningar.

Tävlingsregler

Arrangör
Arrangör för namntävlingen är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.

Tidtabell
Tävlingen är öppen för alla under tiden 8.2–8.3.2021. Namnet på vinnaren och det vinnande bidraget publiceras på www.nykter.fi efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

USM:s Ninni-verksamhet
Foto: Jozsef Bagota/Dreamstime

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa påverkar barn negativt. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. 

Ninni-verksamhet finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. Ninni-verksamheten drivs av Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM.

– Verksamheten bygger på att barn och unga ska känna igen sig i andra som upplevt liknande saker för att kunna bearbeta sina upplevelser och också få nya verktyg för att hantera livet, säger Anette Rönnlund-Nygård som är projektledare.

Fokus ligger på att stärka den egna självkänslan, självförtroendet och självbilden.
– Vi vill lära barn och unga att skapa egna vardagsrutiner och erbjuda och skapa hoppfulla, positiva erfarenheter från lek, aktiviteter och hobbyn. Det är också viktigt att visa att det finns trygga vuxna utanför hemmet.

Skriven av Tomas Lundqvist

Ida och Hannes
Ida Bernas på vinterpromenad med Hannes, det yngsta av familjens tre barn. Foto: Tomas Lundqvist

Efter sju år lämnar Ida Bernas ordförandeposten och passar på att öppna en debatt om förbundets ideologi. ”Nykterhet har alltid väckt känslor och reaktioner. En jantelag med förlegade föreställningar om nykterhet och nykterister lever kvar.”

För mig, som vuxit upp med nykterhetsrörelsen, var steget att bli en del av förbundsstyrelsen betydelsefullt. Jag blev invald som ledamot år 2010, som 26-åring. Då hade jag tidigare engagerat mig i styrelsearbete både inom den nordiska och den europeiska ungdomsnykterhetsrörelsen.

Jag inledde mitt nordiska engagemang då jag var 17 år och det har sedan dess legat mig varmt om hjärtat. Jag fick vänner för livet och en helnykter, religiöst och politiskt obunden gemenskap, som för en tonåring vid den tidpunkten inte gick att få på annat håll. Rörelsens uttalade nykterhet var A och O för mig som ville leva helnyktert utan att ständigt tvingas försvara mitt livsval. Nykterhetsrörelsen var min fristad.

Tre år senare blev jag av förbundets valberedning tillfrågad om jag kunde ställa upp som ordförandekandidat under förbundets höstmöte år 2013. Trots mitt aktiva medlemskap kom frågan överraskande. Jag kände att ordförandes skor var stora att fylla, så jag tog mig tid att begrunda förslaget. Några sömnlösa nätter och goda råd senare vågade jag tacka ja till att kandidera.

Skriven av Ida Bernas

 Jul
Foto: Samuel Savio / Dreamstime

 Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Att julen 2020 blir en annorlunda jul står väl vid det här laget klart för alla. Om det inte sker någon snabb och mirakulös vändning till det bättre kommer coronapandemin att lägga sordin på mycket av firandet världen över. Så också här hos oss trots att Finland hittills klarat sig bättre än de flesta jämförbara länder.

Coronapandemin anstränger mångas ekonomi och särskilt för mindre bemedlade barnfamiljer, utan ekonomiska buffertar, betyder det en jul i knapphetens tecken. Inom olika församlingar och organisationer som sysslar med hjälpverksamhet och matutdelning har man under hösten känt av ett ökande hjälpbehov.

I ett inslag i MTV:s nyheter i mitten av november konstaterade Heikki Hursti, som arbetar med matutdelning och annan hjälpverksamhet i huvudstadsregionen, att behovet ökar bland barnfamiljerna.
 – Många har till och med barnen med sig när de köar, sade han.

Skriven av Jan Kronholm

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledaren
Mikaela Hermans


Då år 2020 nalkas sitt slut är det lätt att konstatera att coronapandemin har präglat vår tillvaro. Vidden av virusets framfart och dess följder kan vi ännu inte riktigt greppa. Men det är självklart att arbetslöshet och permitteringar, distansundervisning och distansarbete, social distansering och restriktioner i det vardagliga livet lämnar djupgående spår.

Vilka är då konsekvenserna av covid-19 för alkoholkonsumtionen och vilka är konsekvenserna av alkoholkonsumtion för virusets spridning? Det finns anmärkningsvärda effekter i båda riktningarna.

Skriven av Mikaela Hermans

En nykter jul för barnens skull
En av de största gåvorna vi kan ge varandra är känslan av trygghet. Coronaepidemin har vänt upp och ner på livet i år. Inte ens julen är som vanligt. Rusmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. Ge barnen en nykter jul i trygg och ansvarsfull gemenskap.

En nykter jul för barnens skull >>

Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen >>
Skriven av Super User

Webbinarium
Foto: Robert Kneschke / Dreamstime

Tisdagen den 16.2.2021 klockan 9-12 på Zoom

Om du missat e-posten med länken till webbinariet kan du konatakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så sänder vi informationen på nytt.

Genom att klicka på denna länk kommer du till webbinariet
https://zoom.us/j/94535383423?pwd=b3ZFSUVOdUFiSTNWck1HTmd4YjN3QT09

Varför?
För att ge insikter i utvecklingstrender i och hälsokonsekvenser av äldres drickande. För att ge insikter i hur äldres alkoholkonsumtion påverkar omgivningen och äldreomsorgens behov av strategier.
För att lyfta fram förebyggande metoder inom olika sektorer.

För vem?        
För yrkesverksamma inom äldreomsorgen och för andra med en kontaktyta till äldre.

Anmälan    
Senast 10.2.2021 på webbplatsen www.nykter.fi
Webbinariet har rum för 100 deltagare.

Deltagandet är avgiftsfritt.

Deltagande        
Plattformen för webbinariet är Zoom. Du kan delta via dator, telefon eller pekplatta. Vi rekommenderar att du använder en fast nätförbindelse. En länk till mötesrummet skickas i förväg ut till alla deltagare per e-post.

Webbinariet innehåller föreläsningar och diskussioner i breakout-rum och via chatten. Efteråt, fram till kl. 12.15, finns möjlighet att stanna kvar i mötesrummet och diskutera tankar som väckts tillsammans med andra deltagare och med föreläsarna.

Arrangörer        
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, Folkhälsan och Svenska pensionärsförbundet. Webbinariet ordnas med understöd från Svenska folkskolans vänner.

Inbjudan (pdf) >>

Program (pdf) >>

Anmälningsformulär >>

Uppdaterad 8.2.2021

 

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Daniel Åkermark
Daniel Åkermark blir förbundsordförande.

Daniel Åkermark valdes enälligt till ny ordförande för Nykterhetsförbundet hälsa och trafik. När Ida Bernas, som varit ordförande i sju år, avböjde att kandidera för omval tillfrågades Åkermark som ställde sig till förfogande efter en kort betänketid.

Daniel Åkermark, politices magister från Vasa, har varit styrelseledamot i förbundet i två år, det senaste som viceordförande. Han arbetar vid Resurscentret Föregångarna som pedagogisk handledare och biträdande enhetschef.

– Eftersom jag är ganska ny som medlem så ser jag fram emot att träffa föreningarna och skapa kontakter på fältet, säger Åkermark.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Idag finns det knappast någon som förnekar sambandet mellan rökning och cancer. Tobakskonsumtionen har gått ner kraftigt i stora delar av världen. Tobaksreklamen är borta i många länder och allt fler anser att rökning inte hör ihop med en modern och hälsosam livsstil. Cigarettpaketen har försetts med brutala meddelanden om riskerna och i affärerna hålls cigarettpaketen osynliga för att inte fresta till impulsköp. När såg någon senast en bild på Facebook av någon som röker njutningsfullt, eller ens av cigaretter eller cigarettpaket? Kanske plockar Facebook automatiskt bort sådana bilder. I så fall är det ansvarsfullt och värt en applåd.

Däremot förekommer det rikligt med bilder som på ett positivt sätt lyfter fram alkohol och drickande. Glada festdeltagare som skålar, vinglas med skimrande innehåll går lätt att finna i högst vanliga Facebookanvändares uppdateringar. Aningslöst kanske, men inte harmlöst. Genomslagskraften är större än många tror. I en läsvärd ledare i Österbottens Tidning den 22 augusti, om drickande och distansarbete under coronakrisen, skriver Sofie Stara: ”För den som har svårt att sätta gränser för sitt drickande är vinglaset i solnedgången också en bekräftelse på att ’alla andra’ också gör samma sak.”

Skriven av Jan Kronholm

Årets drogförebyggareDet var en vanlig fråga bland Nykarlebybor som varit vana vid att det satt några alkoholister på bänken vid busstationen. Det var deras plats och många tyckte synd om dem, andra nonchalerade dem och skyndade förbi.

I Nykarleby hade det under tiden 1988–1997 funnits ett kvällscafé på kristen grund, öppet ett par kvällar i veckan. Caféet fick namnet Hyddan och fungerade helt på frivillig grund. Verksamheten låg nere från år 1997 till 2002.

År 2002 väcktes verksamheten till liv på nytt genom ett samarbete mellan KRAN rf, Hyddans styrelse och församlingarna i Nykarleby. I februari 2002 beslöt man öppna ett minidagcenter en dag i veckan.

Målet var att erbjuda en varm måltid en gång per vecka till självkostnadspris och kunderna skulle få en nykter dag per vecka. Dagcentret öppnades i Missionskyrkans utrymmen, vilka hyrdes med hjälp av Nykarleby stad. Hyddan skulle vara en plats för missbrukare, ensamma och andra utslagna.

Åren 2004–08 ingick verksamheten i Sininauhaliittos M-20 projekt. Öppethållningen utökades.

Från en mycket anspråkslös början har Hyddan utvecklats och är idag öppen måndag till fredag varje vecka med matservering, möjlighet till enskilt samtal och gruppsamtal och övriga aktiviteter. Det finns tillgång till dagstidningar och internet och det arrangeras utflykter och resor och en årlig julfest samlar ca 80 personer. Hyddan tar även emot personer i rehabiliterande syfte.

Frivilligarbetet har varit helt avgörande för verksamheten. De utslagna har sökt sig från bänken utanför busstationen in i gemenskapen vid Hyddan. Kamratstödet som finns där är en värdefull resurs. Dagcenter Hyddan är en värdefull drogförebyggare i regionen.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks styrelse har tilldelat Dagcentret Hyddan rf utmärkelsen Årets drogförebyggare 2020 som erkännande för långvariga och mycket uppskattade insatser inom det drogförebyggande arbetet i Nykarlebynejden. Dagcentret har genom sin resultatrika verksamhet hjälpt missbrukare, utslagna, sjuka och ensamma till ett bättre liv. Dagcentret har också visat hur stor skillnad man kan göra med hjälp av frivilligkrafter.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Mikaela Hermans
Mikaela Hermans - verksamhetsledare

Av den pågående debatten framgår med all tydlighet att det finns en mycket stor oro för konsekvenserna ifall Finansministeriets förslag till nedskärningar i understöden för social- och hälsoorganisationerna skulle förverkligas. En fråga värd att begrunda är hur samhället skulle ha råd med de skador som den föreslagna nedskärningen på 33 procent skulle förorsaka. Låt oss, för att belysa problematiken, ta skadeverkningar av rusmedelsbruk och tredje sektorns roll i det förebyggande arbetet som ett exempel.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppgår de samhälleliga kostnaderna för skadeverkningar av alkoholbruk redan nu till över två miljarder euro. Dit räknas alkoholrelaterade kostnader för bland annat socialvård, sjukvård, öppenvård, sjukfrånvaro från arbetsplatserna och sjukpensionering. Av finländarna har 1,2 miljoner upplevt direkta negativa följder av eget alkoholbruk och 2,6 miljoner finländare har upplevt problem på grund av andras drickande. En uppväxt med alkoholmissbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60 000 barn i Finland. Siffrorna är svindlande, men en stor del av det lidande alkoholen förorsakar kan inte mätas i siffror. Skadeverkningar av bruk av alla övriga rusmedel utöver alkoholen förorsakar givetvis också enorma kostnader.

Skriven av Mikaela Hermans

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020