Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Idag finns det knappast någon som förnekar sambandet mellan rökning och cancer. Tobakskonsumtionen har gått ner kraftigt i stora delar av världen. Tobaksreklamen är borta i många länder och allt fler anser att rökning inte hör ihop med en modern och hälsosam livsstil. Cigarettpaketen har försetts med brutala meddelanden om riskerna och i affärerna hålls cigarettpaketen osynliga för att inte fresta till impulsköp. När såg någon senast en bild på Facebook av någon som röker njutningsfullt, eller ens av cigaretter eller cigarettpaket? Kanske plockar Facebook automatiskt bort sådana bilder. I så fall är det ansvarsfullt och värt en applåd.

Däremot förekommer det rikligt med bilder som på ett positivt sätt lyfter fram alkohol och drickande. Glada festdeltagare som skålar, vinglas med skimrande innehåll går lätt att finna i högst vanliga Facebookanvändares uppdateringar. Aningslöst kanske, men inte harmlöst. Genomslagskraften är större än många tror. I en läsvärd ledare i Österbottens Tidning den 22 augusti, om drickande och distansarbete under coronakrisen, skriver Sofie Stara: ”För den som har svårt att sätta gränser för sitt drickande är vinglaset i solnedgången också en bekräftelse på att ’alla andra’ också gör samma sak.”

 

Många ser starka plusvärden i alkoholen, att den hör till vid alla typer av tilldragelser som behöver firas. En inställning som naturligtvis delas av alkoholindustrin och alla andra som gör pengar på drickandet. Därför är det så svårt att nå ut med budskapet att alkohol är en av de främsta faktorerna bakom en rad cancerformer.

Det finns ett klart samband mellan alkohol och bröstcancer, tarmcancer, levercancer, cancer i mun, struphuvud och matstrupe, för att nämna några. I en artikel i det senaste numret av den svenska tidskriften Accent redovisar Eva Ekroth uppgifter från det amerikanska cancersällskapet enligt vilka alkohol utgör en betydande riskfaktor vid minst sju olika former av cancer.

Cancersällskapet framhåller, enligt artikeln, dessutom att riskerna blir större för den som både dricker och röker. Man skriver också att alkohol är den tredje största riskfaktorn bland dem som var och en kan påverka. Enligt det amerikanska cancersällskapet är det bästa att inte dricka någon alkohol alls eftersom cancerrisken ökar oavsett mängden. Särskilt gäller detta för bröstcancer.

För dem som ändå inte kan låta bli att dricka rekommenderar man en övergång till mindre mängder, som högst en och en halv deciliter vin om dagen.

Riskerna är alltså kända, men hur komma vidare och få en utveckling som skulle påminna om den som gäller tobak och rökning? Många har föreslagit liknande, väl synliga varningsdekaler som på cigarrettpaketen men motståndet från alkoholindustrin har hittills varit kompakt. Och det är industri med stora muskler när det gäller lobbande hos beslutsfattare, i Bryssel och världen över.

Något kan ändå vara på gång. Irland antog en ny alkohollagstiftning hösten 2018 som stegvis införs under en treårsperiod. Där ingår, vid sidan av en rad andra åtgärder för att minska drickandet, också ett krav på varningstexter. Förhoppningsvis följer fler länder efter. Låt oss också hoppas på lite eftertanke och självsanering när det gäller gratisreklamen i de sociala medierna. Den återhållsamhet som börjar bli självklar när det gäller tobak borde också bli det i fråga om alkohol.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020