Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Kiosea39 | Dreamstime.com

Ungas sociala situation har ändrats och på samma gång minskar alkoholens betydelse när man umgås. Unga bryr sig också mer om sin hälsa och sitt välmående.

Det här visar föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT:s undersökning om ungas rusmedelsanvändning.

- Alkohol är ett socialt rusmedel. Betydelsen har ändrats bland unga på bland annat som en följd av ökad användning av sociala medier. Det accepteras att man är olika och ungdomar kan hitta andra med liknande intressen. Alkohol behövs inte på samma sätt för att frigöra och stärka den egna sociala statusen, säger EHYT:s utbildningsplanerare Mika Piipponen.

På samma gång är man mera rädd för att göra bort sig. Som en del av inflytandet från de nya sociala medierna vill inte ungdomar berusa sig och tappa kontrollen, eftersom det alltid medför en risk att bilder och videon kan bli offentliga.

- Det är verkligen fråga om ett nytt nykterhetsideal bland unga. Det finns inget behov av alkohol på samma sätt som för till exempel 20 år sedan, säger Piipponen.

Enligt undersökningar från Institutet för hälsa och välfärd så år 2007 hade hälften 15 - 16-åringarna varit berusade minst en gång. År 2015 hade det minskat till 37 procent av åldersgruppen.

Utmaningen är att alkoholanvändningen bland unga polariseras. Fastän drickandet som helhet minskar så finns det en grupp unga som använder ofta och mycket alkohol. Till den här gruppen samlas också andra utmaningar när det gäller deras utveckling och uppväxt.

Alkoholin suosio hiipuu nuorten keskuudessa, humalaa paheksutaan >>

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020