Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Antal rattfylleribrott oförändrat men narkotikafallen ökar

 Alko
Foto: Catarii / Dreamstime.com

Alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade skadorna fortsätter att minska. År 2015 konsumerade finländare över 15 år i genomsnitt cirka 10,8 liter hundraprocentig alkohol. Jämfört med föregående år minskade alkoholkonsumtionen med 3,6 procent.

Den totala konsumtionen av alkohol och alkoholskadorna har minskat sedan år 2008. Till exempel antalet alkoholrelaterade dödsfall minskade år 2015 med cirka 10 procent från föregående år till mindre än 1700 personer.

Publikationen Statistisk årsbok om alkohol och narkotika innehåller central information om alkohol- och narkotikasituationen i Finland år 2015.

 

Alkoholskadorna ger stora kostnader
Trots de senaste årens positiva utveckling är alkoholskadorna betydande och belastar folkhälsan. Skadorna som följer av alkoholkonsumtionen tynger också samhällsekonomin. Alkoholen orsakar årligen minst 1,3 miljarder euro direkta samhällskostnader och år 2015 uppgick enbart antalet dödsfall på grund av alkoholrelaterade leversjukdomar till nästan 1000 personer.

År 2015 registrerades på vårdavdelningarna inom hälso- och sjukvården nästan 21300 vårdperioder där en alkoholrelaterad sjukdom uppgavs som huvuddiagnos. I fråga om alkoholrelaterade sjukdomar har både antalet vårdperioder och vårddygn minskat med cirka 8 procent 2010–2015.
Däremot har antalet poliklinikbesök inom den specialiserade sjukvården på grund av alkoholrelaterade sjukdomar ökat med cirka 55 procent under samma tidsperiod, till drygt 45000 besök.

Antalet rattfylleribrott oförändrat medan narkotikafallen ökar
Det totala antalet rattfylleribrott år 2015 (17638) låg på så gott som samma nivå jämfört med föregående år. I 69 procent av de fall som kommit till polisens kännedom var den misstänkta personen alkoholpåverkad.

Misstänkta för rattfylleribrott under påverkan av andra droger än alkohol har stigit från cirka 8 procent år 2004 till cirka 26 procent år 2015.
Av rattfylleribrotten har narkotikafallen ökat år 2005 – 2015 med totalt 115 procent (4  730 fall år 2015), medan alkoholfallen under samma tidsperiod har minskat med 47 procent (12  176 fall år 2015).

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020