Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Nätverket för rusmedelsförebyggande arbete vill sätta upp ett mål för den nya alkohollagen. Målet skulle vara att sänka totalkonsumtionen av alkohol till åtta liter. Nätverket föreslår också att det i lagen skrivs in tydliga åtgärder för att målet ska uppnås.

I sitt utlåtande till lagförslaget konstateras att det inte kommer att minska alkoholskadorna utan tvärtom kommer de att öka. Därför kräver organisationsnätverket att tilläggsresurser för förebyggande rusmedelsarbete måste läggas till om lagförslaget genomförs i nuvarande form.

Organisationsnätverket kräver att försäljningen av alkohol i detaljhandeln inte ska höjas från 4,7 procent till 5,5 procent. Organisationerna befarar att speciellt barn och ungdomar ska lockas att dricka mera.

Nätverket pekar på att regeringens lagförslag kommer att leda till mera arbete inom den offentliga sektorn och inte inom näringslivet. Arbetsbördan kommer att öka för social- och hälsovården, där man redan har brist på resurser.

Nätverket för rusmedelsförebyggande arbete består av 45 organisationer. Deras målsättning är att samhälle med mera välstånd och mindre rusmedelsskador och spelberoende. Bland organisationerna finns till exempel Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Folkhälsan, KRAN och Nykterhetens vänner.

Utlåtande från nätverket för rusmedelsförebyggande arbete (på finska) >>

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020