Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Estland höjer alkoholskatten kraftig redan i år då ölskatten höjs med 70 procent. Alkoholskatten kommer att höjas med 10 - 15 procent per år.

- Skattehöjningen i Estland kommer också att märkas i Finland, säger Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt:s specialmedarbetare Tuomas Tenkanen i ett pressmeddelande.

- Estlands skattebeslut har en lugnande effekt på spritrallyt. För oss finns det inte någon vettig orsak att ta starkare drycker på 5,5 procent till affärerna för att dämpa privatimporten från Estland, enligt Tenkanen.

På kort sikt kan de nya riktlinjerna i alkohollagsreformen öka skatteintäkterna. Men på samma gång ökar totalkonsumtionen och samhällskostnaderna växer och skadorna på folkhälsan blir oförsvarliga.

År 2015 var totalkonsumtionen av öl i Finland 20,5 miljoner liter omräknat till hundraprocentig alkohol. Av den mängden var 1,6 miljoner liter öl privatimporterad, det vill säga 7,6 procent av totalkonsumtionen.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020