Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Årets drogförebyggareDet var en vanlig fråga bland Nykarlebybor som varit vana vid att det satt några alkoholister på bänken vid busstationen. Det var deras plats och många tyckte synd om dem, andra nonchalerade dem och skyndade förbi.

I Nykarleby hade det under tiden 1988–1997 funnits ett kvällscafé på kristen grund, öppet ett par kvällar i veckan. Caféet fick namnet Hyddan och fungerade helt på frivillig grund. Verksamheten låg nere från år 1997 till 2002.

År 2002 väcktes verksamheten till liv på nytt genom ett samarbete mellan KRAN rf, Hyddans styrelse och församlingarna i Nykarleby. I februari 2002 beslöt man öppna ett minidagcenter en dag i veckan.

Målet var att erbjuda en varm måltid en gång per vecka till självkostnadspris och kunderna skulle få en nykter dag per vecka. Dagcentret öppnades i Missionskyrkans utrymmen, vilka hyrdes med hjälp av Nykarleby stad. Hyddan skulle vara en plats för missbrukare, ensamma och andra utslagna.

Åren 2004–08 ingick verksamheten i Sininauhaliittos M-20 projekt. Öppethållningen utökades.

Från en mycket anspråkslös början har Hyddan utvecklats och är idag öppen måndag till fredag varje vecka med matservering, möjlighet till enskilt samtal och gruppsamtal och övriga aktiviteter. Det finns tillgång till dagstidningar och internet och det arrangeras utflykter och resor och en årlig julfest samlar ca 80 personer. Hyddan tar även emot personer i rehabiliterande syfte.

Frivilligarbetet har varit helt avgörande för verksamheten. De utslagna har sökt sig från bänken utanför busstationen in i gemenskapen vid Hyddan. Kamratstödet som finns där är en värdefull resurs. Dagcenter Hyddan är en värdefull drogförebyggare i regionen.

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks styrelse har tilldelat Dagcentret Hyddan rf utmärkelsen Årets drogförebyggare 2020 som erkännande för långvariga och mycket uppskattade insatser inom det drogförebyggande arbetet i Nykarlebynejden. Dagcentret har genom sin resultatrika verksamhet hjälpt missbrukare, utslagna, sjuka och ensamma till ett bättre liv. Dagcentret har också visat hur stor skillnad man kan göra med hjälp av frivilligkrafter.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020