Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Mikaela Hermans

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledaren
Mikaela Hermans


Då år 2020 nalkas sitt slut är det lätt att konstatera att coronapandemin har präglat vår tillvaro. Vidden av virusets framfart och dess följder kan vi ännu inte riktigt greppa. Men det är självklart att arbetslöshet och permitteringar, distansundervisning och distansarbete, social distansering och restriktioner i det vardagliga livet lämnar djupgående spår.

Vilka är då konsekvenserna av covid-19 för alkoholkonsumtionen och vilka är konsekvenserna av alkoholkonsumtion för virusets spridning? Det finns anmärkningsvärda effekter i båda riktningarna.

Tillgängligheten till alkohol påverkar som bekant konsumtionsnivån. Då coronarestriktionerna har minskat tillgängligheten är det sannolikt att årets totalkonsumtion av alkohol kommer att vara mindre än fjolårets. Resandeinförseln stannade då gränserna stängdes, restauranger har varit stängda och deras kapacitet har skurits ner, stora festivaler och sommarevenemang har uteblivit. Istället ökade alkoholförsäljningen inom detaljhandeln.

Som följd av restriktionerna flyttade alkoholkonsumtionen från den offentliga sfären till den privata. Till hemmen, där barnen finns. Den skiftade dryckesarenan syns bland annat hos polisen, som under epidemin har haft färre alkoholrelaterade utryckningar till offentliga platser men flera till hemmen. Fler personer än vanligt har kontaktat hjälplinjerna som finns som stöd vid oro över eget eller närståendes rusmedelsbruk.

För de flesta finländare har covid-19 inte påverkat alkoholkonsumtionsnivån. Men problem har uppstått och vuxit sig större bland dem som redan före epidemin hade problematiska dryckesvanor. För en del har alkoholintaget i normala fall begränsats av den sociala kontrollen på arbetsplatsen. Då man jobbar hemifrån, eller om man mist jobbet, finns inte den begränsningen kvar och då ökar risken för att ett problematiskt alkoholbruk utvecklas. Också människor som tillhör riskgrupper och som blivit tvungna att leva mer isolerade kan ligga i riskzonen för att utveckla ett problembruk.

För att skadeverkningar av alkoholbruk ska kunna förebyggas effektivt behöver tillgängligheten begränsas på olika sätt, vilket den finländska alkoholpolitiken strävat efter. Men som en coronaåtgärd har man inom politiken diskuterat att hemleverans av alkohol skulle tillåtas och vin skulle kunna köpas hem från restauranger. En sådan åtgärd skulle utmana grunden för den finländska alkoholpolitiken och den kunde bli nådastöten för alkoholmonopolet. Som så många andra gånger i coronasammanhang väcks då frågan om hur folkhälsa och ekonomi ska vägas mot varandra i de beslut som görs.

Sammanfattningsvis har spridningen av covid-19 tydliga konsekvenser för alkoholkonsumtionen. Samtidigt har alkoholkonsumtionen konsekvenser för virusets spridning. Därför har bland andra

Världshälsoorganisationen WHO gett ut rekommendationer gällande alkohol och covid-19. WHO rekommenderar att man undviker alkohol för att hålla immunförsvaret så starkt som möjligt. Genom att dra ner på alkoholkonsumtionen förbättrar man enligt WHO dessutom möjligheterna att upprätthålla den psykiska hälsan trots påfrestningarna under coronatiden. Av vikt är också medvetandet om vilka förträffliga miljöer krogar utgör för virusets spridning – i berusat tillstånd och vid hög ljudvolym är det inte lätt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

Omtanke om varandra är förstås alltid viktigt, och speciellt nu i pandemitider. Då julen står framför dörren får vi tänka till lite extra för att vi på ett säkert sätt ska kunna njuta av gemenskap och samvaro med våra nära och kära.

En fin och trygg juletid önskar jag alla Replik-läsare!

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020