Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

 Jul
Foto: Samuel Savio / Dreamstime

 Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Att julen 2020 blir en annorlunda jul står väl vid det här laget klart för alla. Om det inte sker någon snabb och mirakulös vändning till det bättre kommer coronapandemin att lägga sordin på mycket av firandet världen över. Så också här hos oss trots att Finland hittills klarat sig bättre än de flesta jämförbara länder.

Coronapandemin anstränger mångas ekonomi och särskilt för mindre bemedlade barnfamiljer, utan ekonomiska buffertar, betyder det en jul i knapphetens tecken. Inom olika församlingar och organisationer som sysslar med hjälpverksamhet och matutdelning har man under hösten känt av ett ökande hjälpbehov.

I ett inslag i MTV:s nyheter i mitten av november konstaterade Heikki Hursti, som arbetar med matutdelning och annan hjälpverksamhet i huvudstadsregionen, att behovet ökar bland barnfamiljerna.
 – Många har till och med barnen med sig när de köar, sade han.

 Hurstis uppskattade julfest för de fattiga ställs in i år men han och hans team kommer ändå ihåg de behövande med utdelning av julkassar. Många andra organisationer och församlingar försöker också göra sitt bästa för att nå dem som behöver hjälp. Till olika stödinsamlingar kan vi alla bidra efter förmåga.

Fattigdom, trångboddhet, arbetslöshet, alkohol- och narkotikamissbruk anstränger också under mera normala förhållanden livet i många familjer, men nu försvåras mångas livsbetingelser ytterligare av viruspandemin. Det går ut över alla men särskilt besvärligt kan det bli för barnen.

Vi vet att barnfattigdomen fortfarande är utbredd i Finland och att tiotusentals barn dessutom lever i familjer där den ena eller båda föräldrarna är alkohol- eller narkotikamissbrukare. När aktiviteter för barn och unga stängs ner på grund av smittorisken och umgänget med kamrater tunnas ut förvärras läget ytterligare.

Polisen gick i november ut med ett pressmeddelande där man konstaterade att våld  på offentliga platser har minskat under pandemin, något som förstås i och för sig är välkommet. Men i stället har det våld som sker inom hemmets väggar ökat. Dessutom märks nu en ökning av det brutala våldet, som grov misshandel och våld med dödlig utgång.

Jämfört med motsvarande period 2019 år har polisutryckningarna till hemmen ökat med över 14 000. Att drickandet spelar en viktig roll syns också i statistiken. Totalt sett ökade antalet larm som handlade om fall där alkoholen var inblandad med hela 16 procent under perioden januari–september i år, jämfört med samma period 2019. Det innebar att polisen fick ta sig an hela 33 000 fler fall med alkoholpåverkade.

Det är skrämmande siffror. Och bakom siffrorna finns människor som far illa.

Viktigt att notera är samtidigt att fördelningen inte är jämn. Alla råkar inte lika illa ut. Alla försätter inte sig själva och sina närmaste i lika svåra situationer.

I en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd om hur finländarna mått under coronapandemin skriver man beträffande alkoholen att 12,5 procent minskat sitt drickande medan 7,5 procent dricker mera. Vid första anblicken kan det se ut som en förbättring men det som hänt är att de som redan tidigare druckit måttligt dricker mindre medan de som varit storkonsumenter dricker ännu mera. Då är det lätt att se var problemen förvärras: Hos de personer och familjer som redan har det svårt. Här finns nog en betydande del av förklaringen till att polisens utryckningar på grund av våld i nära relationer har ökat så markant. Antalet samtal till olika hjälplinjer har också ökat.

Det julfirande som vi nu står inför kan bli extra svårt på grund av coronapandemin. Särskilt gäller det för de många barn som firar jul i familjer där tillvaron präglas av fattigdom, arbetslöshet och trångboddhet och i familjer där alkohol och andra droger hotar tränga undan allt annat. Sällan har det funnits större skäl än just nu att hoppas på en jul där vi efter bästa förmåga försöker finnas till för varandra. Också när det måste ske på distans.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020