grafik

I Finland håller vi envist fast vid promillegränsen 0,5 i trafiken även om våra grannländer Sverige, Norge och Estland har en gräns på 0,2 promille. Nykterhetsförbundet hälsa och trafik har länge talat för en sänkning och det finns stöd för en lägre promillegräns bland andra organisationer och bland medborgarna i landet.

 

Valet– I Sverige har man sett en positiv effekt då promillegränsen på land och till sjöss sänktes till 0,2, säger Anna-Maria Furu, trafikinstruktör vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

– Uppföljningsundersökningar visade att antalet trafikolyckor och dödsolyckor minskade, och att förarna körde alkoholpåverkade mer sällan och de som åkte fast hade en lägre alkoholhalt än tidigare.

Också i andra länder som genomfört motsvarande sänkning, till exempel i Norge, har en förbättring av trafiksäkerheten setts.

Alkoholreformen har fört starkare drycker till matbutiker, kiosker och bensinstationer. Den preliminära statistiken från polisen och statistikcentralen visar att rattfyllerifallen har ökat under 2018 och närmar sig 20000 fall igen. Under de senaste tio åren har rattfyllerifallen följt samma tydligt minskande trend som totalkonsumtionen av alkohol. En trend som har brutits i och med år 2018.

Grafik58 svar
Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks gallup bland riksdagsvalskandidater


Enligt statistiken ligger antalet dödsfall där rattfylla finns med i bilden kring 50 per år. Skadade personer i rattfylleriolyckor brukar röra sig omkring 600 personer. Förhandsrapporten från 2018 säger att rattfylleridödsfallen minskat markant, men tyvärr är det ännu ingen trend som man kan tro håller i sig.

De nuvarande 0,5-gränsen ger fel signaler. Förarna kan lättare än tidigare, till exempel med alkomätare, räkna ut hur mycket alkohol de kan dricka och ändå köra bil. Allt för många tror att till exempel två öl inte påverkar deras körförmåga. Promillegränsen gör att en del personer experimenterar med att ligga så nära 0,5 promille som möjligt och hamnar kanske över gränsen och sätter sig vid ratten. Billiga alkomätare kan man inte heller alltid lita på.

Enligt finländska folkhälsovetare innebär redan en alkoholpromillehalt under 0,25 att precisionen och reaktionshastigheten börjar försämras, medan 0,5 promille innebär ytterligare försämrad prestationsförmåga samt försämrat omdöme och klumpighet. Olycksfallsrisken ökar betydligt från 0,35 promille.

I december 2016 gjordes ett principbeslut om att förbättra trafiksäkerheten. Visionen är att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Europaunionens handlingsprogram för trafiksäkerhet strävar också till att antalet dödsfall och skador i trafiken ska minska.

– Med beaktande av de risker som våra relativt höga promillegränser medför och med beaktande av de goda resultat man sett i andra länder efter en sänkning av promillegränserna, önskar vi att det bland de blivande riksdagsledamöterna finns vilja att jobba för en förbättrad trafiksäkerhet genom en sänkning av promillegränserna till 0,2, säger verksamhetsledare Mikaela Hermans vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

– Redan i riksdagen år 1981 betonades att man inte borde köra fordon efter att ha förtärt ens lite alkohol. Det börjar vara hög tid att skrida från ord till handling, speciellt eftersom vi numera har ytterligare ett problem som äventyrar trafiksäkerheten, nämligen rattfyllerister som är påverkade av andra rusmedel än alkohol, fortsätter Hermans.

Trafikskyddet presenterade redan 2004 ett förslag till Kommunikationsministeriet att sänka promillegränsen till 0,2 för att bekämpa rattfylleriet. I riksomfattande trafiksäkerhetsplaner har också en sänkning av promillegränsen funnits med.

För drygt tio år sedan gjorde Nykterhetsförbundet hälsa och trafik tillsammans med medlemsföreningarna en namninsamling med över 3000 namn med krav om att promillegränsen skulle sänkas till 0,2.

– Det skulle vara på sin plats med en ny medborgaraktion för en sänkning av promillegränsen. Vi på förbundet undersöker intresset bland andra organisationer, säger Hermans.

- - - - -

Genom att följa resultatet på vår webbplats kan du ta del av flera svar och även se hur enskilda kandidater har svarat och kommenterat sina ställningstaganden.

Vi uppdaterar svaren fram till 8 april. Valdagen är den 14 april.

Här finns en sammanfattning av alla svaren >>

Här finns listan med svar från enskilda kandidater >>

uppdaterad 9.4.2019 15.22 med ny grafik

Skriven av Tomas Lundqvist