Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Nordiska NordAn och europeiska Eurocare vädjar till Finlands regering att den ska omvärdera planerna på att ändra alkoholmonopolet och tillåta försäljning av upp till 5,5-procentig alkohol i detaljhandeln. Brevet till Finlands social- och höslovårdsministerieum stöds av 62 europeiska organisationer.

De hänvisar till att begränsning av tillgängligheten på alkohol är ett av de bästa sätten att förebygga alkoholproblem. Det här rekommenderas också av världshälsoorganisationen WHO.

Den föreslagna linjen skulle öka tillgängligheten och gå emot all forskning och principer för folkhälsan. Linjedragningen kommer också att försvaga Alkos försäljning och deras ställning.

Organisationerna tycker också att det är en illa vald tidpunkt att liberalisera. Estland kommer att skärpa sin alkoholpolitik och höja alkoholskatten inom kort. Europeiska kommissionen har beslutat att inte förnya sin alkoholstrategi, vilket betyder att ländernas egna strategier att tackla alkholproblem får större betydelse. Det verkar som Finland rör sig i motsatt riktning än övriga Europa och EU, där man inför nya lagar och regler för att begränsa alkoholskadorna.

NordAn och Eurocare vädjar till regeringen att de ska göra beslut som stöder folkhälsan och att man ska lyssna till experterna som varnar för de förändringar man planerar.

NordAn, Nordic Alcohol and Drug Policy Network

Eurocare, European Alkochol Policy AllianceEurocare, European Alkochol Policy Alliance

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020