Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

 WHO
Foto: Liskonogaleksey | Dreamstime.com

Med hög alkoholbeskattning, begränsning av tillgång och marknadsföring kan alkoholskadorna minska i Finland.

Alkoholkonsumtionen i Finland har minskat redan i ett årtionde. WHO:s mål är att minska på den skadlig alkoholkonsumtion med 10 procent fram till år 2025. I Finland ser målet uppnåbart ut om den positiva trenden fortsätter och den ringa tillväxten av totalkonsumtionen år 2018 blir tillfällig.

- För att uppnå målet behövs en ändamålsenlig och långsiktig alkoholpolitik som grundar sig på forskningsresultat. Därför skulle det vara bra om man i alkoholpolitiken i framtiden skulle betona de kostnadseffektivare metoderna i WHO:s globala alkoholstrategi, alltså hög alkoholbeskattning och begränsning av alkoholdryckers tillgång och marknadsföring.

Det här säger Thomas Karlsson, ledande alkoholexpert i ett pressmeddelande från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Målet som hör ihop med att minska på skadlig alkoholkonsumtion följs internationellt med tre mätare, dessa är totalkonsumtion av alkohol, alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet samt hur allmänt drickande i berusningssyfte är.

I Finland betyder detta en minskning av konsumtionen med 10 procent från nivån år 2014 och en totalkonsumtion på cirka 10 liter per 15 år gammal om året. Trots den goda utvecklingen är man ännu cirka en halv liter ifrån målet.

År 2017 registrerades sammanlagt 2091 alkoholrelaterade dödsfall i Finland. Antalet har minskat med 13 procent från år 2014. Trots minskningen är tidiga dödsfall på grund av alkohol klart flera i Finland än i till exempel Sverige; för män är skillnaden över 7-faldig och för kvinnor över 5-faldig. Ett realistiskt mål fram till år 2025 skulle vara att antalet dödsfall skulle fås under 2000 om året enligt THL.

Drickande i berusningssyfte har också minskat bland den vuxna befolkningen. Andelen 20–64 år gamla som dricker minst sex alkoholportioner eller mer i veckan har minskat från 15 procent till 11 procent under åren 2010–2017. Målet är att drickande i berusningssyfte varje vecka skulle minska till under 10 procent fram till år 2025, vilket för närvarande verkar möjligt.

Kategori:

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 3/2020

Replik 1-2020