Joonas Turtonen, verksamhetsledare

Tillsammans med Fri Från Narkotika, USM (Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård) och Cannabisnätverket Finland gjorde vi i veckan ett upprop för att förbättra de rusmedelsförebyggande insatserna i samhället. Tanken var att via massmedierna och ett positivt angreppssätt uppmärksamma vår oro för den ökade cannabisanvändningen och de allt mer liberala attityderna bland unga gentemot cannabis.

Vi har en ny lag om förebyggande rusmedelsarbete som trädde i kraft i december 2015. Den drar bland annat upp riktlinjerna för hur rusmedelsskador ska minimeras i samhället. I korthet säger lagen att det rusmedelsförebyggande arbetet ska ske i samarbete mellan det allmänna (kommuner) och frivilliga organisationer. Detta är ett klart besked. Vi skall tillsammans ta itu med utmaningarna.

Tidigare har allt för stor vikt och tilltro satts till enskilda punktinsatser där expertföreläsare anlitats som brandsläckare när rusmedelsrelaterade problem blossat upp. Vi vill fortfarande vara med som experter, men det säger sig själv att ingen organisation kan nå ut med sitt budskap till samtliga instanser och läroinrättningar.
 
Vi bör få till stånd en kommunalt koordinerad verksamhet med handlingsplaner och modeller, så att varje enskild lärare inte behöver uppfinna hjulet på nytt om och då till exempel missbruk uppdagas. Dessa ärenden ska kunna skötas enligt samma mönster oberoende av var problemet uppdagas.

Vårt budskap var tydligt. Vi måste sluta hoppas att problemen inte blir värre. Vi bör skapa de strukturer som behövs redan i dag. I min optimalvärld är det rusmedelsförebyggande arbetet lika självklart som skolmaten, för att eleverna skall orka och må bra. Min oro ligger i att lärarna belastas ytterligare, vilket inte är meningen. Samtidigt som föräldrar och alla bör påminnas om och inse att rusmedelsbiten är en del av uppfostran. Uppfostran som inte kan åläggas vare sig lärare, fotbollstränare eller skolhälsovården.

Samtidigt som vi har skäl att vara oroliga för den ökade cannabisanvändningen, bör vi veta att de som provat eller använder cannabis trots allt är i minoritet. Om ni tillåter uttrycket, så är det normala fortfarande att inte använda eller prova. Men i och med att vi känner till skadeverkningarna av narkotikamissbruk, är det bäst att ge alla en förebyggande dusch. Lite som vaccinering. De flesta vaccineras för vi vet inte vem som drabbas.

Publicerad i Replik 1-2016

Skriven av Joonas Turtonen