USM:s Ninni-verksamhet
Foto: Jozsef Bagota/Dreamstime

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa påverkar barn negativt. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. 

Ninni-verksamhet finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. Ninni-verksamheten drivs av Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM.

– Verksamheten bygger på att barn och unga ska känna igen sig i andra som upplevt liknande saker för att kunna bearbeta sina upplevelser och också få nya verktyg för att hantera livet, säger Anette Rönnlund-Nygård som är projektledare.

Fokus ligger på att stärka den egna självkänslan, självförtroendet och självbilden.
– Vi vill lära barn och unga att skapa egna vardagsrutiner och erbjuda och skapa hoppfulla, positiva erfarenheter från lek, aktiviteter och hobbyn. Det är också viktigt att visa att det finns trygga vuxna utanför hemmet.

 

– I år har vi satsat mycket på att handleda och samarbeta med remittenterna, alltså de proffesionella som ska hitta de barn som hör till målgruppen. Ninni-verksamhetens handledare erbjuder därför professionell konsultation och kan delta i samtal med barnen och deras föräldrar, gemensamt eller enskilt, sa Rönnlund-Nygård då hon presenterade verksamheten på Drogförebyggande dagarna.

Samtalsgrupper finns för närvarande på tre orter, i Närpes, Malax och Vasa.

Direkt verksamhet riktad till barnen och deras familjer är olika aktivitetsdagar och läger. För barn i åldern 7–12 år ordnas sommar- och jullovsläger. Äldre ungdomar över 13 år har under de senaste åren kunna delta i ett sommarläger och ett slalomläger.

– Målsättningen med lägren är att kombinera roliga upplevelser och en avkopplande, skön semester samtidigt som vi har möjlighet att prata om varför vi samlas och ge nya verktyg.

Lägerverksamheten har genomförts i samarbete med andra organisationer som Finfami, Psykosociala förbundet, Folkhälsan på Åland och Rädda barnen. För att nå en bredare målgrupp och för att det är ekonomiskt och sparar resurser, är USM öppna för mera samarbete med olika aktörer.

I samband med kampanjen Vit januari kan den som så önskar donera en slant till verksamheten för Ninni-barnen.

– Vi planerar nu en utbildning om att upptäcka, ta till tals och slussa vidare. Vi lär andra professionella och personer som möter barn och unga i den här målgruppen saker om beroende och psykisk ohälsa.

Det här berättade Eva Asplund vid USM vid de Drogförebyggande dagarna som hölls i oktober.

– Vi lär hur man kan se och upptäcka barn och unga som lever med det här i hemmen, säger Asplund.

Ninni-verksamheten har även planerat en fortbildning för att bli ledare i en Ninni-grupp. Visionen är att det ska finnas en egen Ninni-samtalsgrupp på alla barns hemort. Med den här fortbildningen vill USM sprida kunskap och det material som utvecklats för att kunna leda en egen Ninni-grupp. Det här hoppas USM kunna förverkliga under nästa år.

Verksamheten startade redan 2005 med namnet Se mig och läger i liten skala. Ninni-verksamheten samarbetar i Nyland med stiftelsen Bensow som startat Min stig för samma målgrupp.

Ninnis 6 D

Skriven av Tomas Lundqvist