Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Mera resurser till det förebyggande arbetet

Riksdagsval 2019En stor majoritet av de riksdagsvalskandidater som svarat på Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks enkät håller med om att det borde satsas mera på rusmedelsförebyggande arbete. 58 procent anser också att promillegränsen borde sänkas till 0,2.

Förbundet riktade sig med en enkät till 348 riksdagsvalskandidater i de nuvarande riksdagspartierna och bad dem ta ställning till sex påståenden. Kandidaterna kommer från fyra valkretsar: Nyland, Egentliga Finland, Vasa och Helsingfors. Hittills har 17 procent hunnit svara  (58 kandidater) och en sammanställning av dessa svar presenteras här.

Genom att följa resultatet på vår webbplats kan du ta del av flera svar och även se hur enskilda kandidater har svarat och kommenterat sina ställningstaganden.

Vi uppdaterar svaren fram till 8 april. Valdagen är den 14 april.

Här finns en sammanfattning av alla svaren >>

Här finns listan med svar från enskilda kandidater >>

 

Så här representeras olika partier av kandidaterna som svarat 9.4.2019

C  3,4 %
Gröna 8,6 %
KD  19,0 %
Saml 3,4 %
Sannf  12,1 %
SDP  17,2 %
SFP  27,6 %
Vf  8,6 %
BF 0 %

* Sju stjärnors rörelsens och andra mindre partiers kandidater har inte fått enkäten.

Det kan noteras att få kandidater från Centern och Samlingspartiet har svarat medan Kristdemokraternas och Svenska folkpartiets kandidater står för nära hälften av svaren. Påståendena presenterades endast på svenska men kommentarer kunde göras på valfritt språk. Därför förväntades färre finskspråkiga visa intresse för enkäten.

Rusmedelsförebyggande arbete

Av dem som svarat på förbundets enkät håller nästa alla med om att det bör satsas mera resurser på det rusmedelsförebyggande arbetet. 93 procent vill satsa på mera resurser.

Grafik
57 svar

– Vi behöver absolut mera rusmedelsförebyggande arbete. Det behövs även information för föräldrar som har barn som blivit fast för lättare droger. Då är de mer förberedda att ingripa i bruket. För barn behövs också kunskap tidigare, säger Ulpu Keränen (Sannf).

– Rusmedelsförebyggande insatser kan spara våra gemensamma medel, säger Kimmo Rantanen (KD).

Promillegränser på land och till sjöss

Enkäten stöder en sänkning av promillegränsen. Läs artikeln om en sänkning av promillegränsen behövs. Vi frågade också om promillegränsen för fritidsbåtar till sjöss och här var de flesta för att det ska vara samma på sjön som på land. Promillegränsen för roderfylleri är nu 1,0 promille men den kunde enligt kandidaterna sänkas till 0,5 precis som i trafiken på vägarna.

Grafik58 svar

Alko ska behållas

Tre fjärdedelar av kandidaterna som svarat instämmer i påståendet att Alko ska behållas som en del av den finländska alkoholpolitiken. Påståendet om att vin ska få säljas i matbutikerna får ett svagt stöd. Enligt experterna på Institutet för hälsa och välfärd THL kommer vin i mataffärerna leda till att alkoholmonopolet inte kan upprätthållas.

Grafik
58 svar

– Med tanke på våra alkoholvanor och benägenhet till våld är det inte en bra idé med vin i mataffärerna, säger Nanna Rosengård (SFP).

– Alkohollagen är nyligen reformerad. Man borde först övervaka effekterna noggrant innan nya reformer planeras, säger Arja Alho (SDP).

Så här långt kan man säga att en majoritet av de politiker som valt att svara på förbundets enkät har en restriktiv hållning till rusmedel på samma gång som man ser ett behov att satsa mera resurser på förebyggande arbete. Åsikter om en avkriminalisering av cannabisbruket tycks ha ett växande understöd, men partierna har inte visat något stort intresse för en sådan reform. Positivt är att många politiker kan tänka sig att sänka promillegränsen.

Grafik
58 svar

Uppdaterad 9.4.2019 15.15

 

 

 

 

 

Kategori:

125 år

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

Replik 1-2020

 Replik

Replik 3/2019