Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Daniel Åkermark
Daniel Åkermark blir förbundsordförande.

Daniel Åkermark valdes enälligt till ny ordförande för Nykterhetsförbundet hälsa och trafik. När Ida Bernas, som varit ordförande i sju år, avböjde att kandidera för omval tillfrågades Åkermark som ställde sig till förfogande efter en kort betänketid.

Daniel Åkermark, politices magister från Vasa, har varit styrelseledamot i förbundet i två år, det senaste som viceordförande. Han arbetar vid Resurscentret Föregångarna som pedagogisk handledare och biträdande enhetschef.

– Eftersom jag är ganska ny som medlem så ser jag fram emot att träffa föreningarna och skapa kontakter på fältet, säger Åkermark.

 

– Det är en exceptionell tid med coronan och i början av nästa år kan det vara knepigt med vanliga föreningsträffar.

Åkermark funderar också kring föreningslivet i allmänhet och eldsjälar inom nykterhetsrörelsen och om man kan hitta nytt föreningsintresse inom förbundet. För tillfället finns det till exempel få föreningar söder om Vasa.

Styrelsen 2021
Ida Bernas blev invald i styrelsen som ledamot. Nyinvald i styrelsen är Anders Blomqvist från Nykarlebynejdens hälsa och trafik. Övriga styrelseledamöter är Jean Sandvik, Gunborg Sjöberg, Kurt Tuomi och Anton Plogman. Ersättare i styrelsen är Ingemar Hannus, Kerstin Lall och Tomas C. Storgård.

Förbundsordförande väljs för ett år i taget. Styrelsen konstituerar sig i början av nästa år då man också väljer vice ordförande och sekreterare.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020