Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

JAN KRONHOLM Jan Kronholm

”Det är ett erkänt faktum att vår alkoholkonsumtion är en av de största riskerna för folkhälsan, för arbetsoförmögenhet och för att barn skall fara illa. Alkohol har starkt samband med nästan allt som kräver insatser av myndigheter: bilolyckor, misshandel, familjevåld, dråp, brådskande placeringar av barn. Så vad gör regeringen? Åtgärder ägnade att öka konsumtionen och därmed missbruket, öka utslagningen och öka antalet barn som behöver barnskyddsåtgärder.”

Så skrev Mirjam Kalland i en kolumn i Hbl tidigare i höst. Kalland, nu rektor för social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, var under många år generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund och hör till dem som är väl insatta i det finländska barnskyddet och familjepolitiken.
När hon nu påtalar de risker som regeringens förslag till ny alkohollag medför borde alla ansvarskännande beslutsfattare ha anledning att tänka efter.

När det här skrivs i mitten av november har regeringen ännu inte gett sitt förslag på remiss men förslaget väntas signalera fritt fram för försäljning av starköl i livsmedelsbutiker, kiosker och på servicestationer. Det innebär att försäljningsställena ökar från cirka 350 till mer än 5300. Dessutom ska det bli tillåtet att sälja longdrink och alkoläsk med samma styrka som starkölet.

Replik har tidigare refererat en rapport från forskare vid Institutet för hälsa och välfärd som bedömer att åtgärderna kan medföra upp till 280 alkoholrelaterade dödsfall till per år och en kraftig ökning av dem som vårdas på sjukhus för alkoholsjukdomar.

Klart är att minister Juha Rehula, som först ansvarade för beredningen, blev överkörd av den arbetsgrupp som regeringen tillsatte i våras. Samlingspartiet och sannfinländarna har kört hårt på liberaliseringslinjen och centern verkar ha gett efter. Uppenbart har man fallit undan för lobbare från handeln och bryggeriindustrin.

Nyligen reagerade en rad organisationer inom barnskyddet med kraft på det som håller på att hända och gick ut med ett gemensamt upprop. Bland organisationerna finns till exempel Barnavårdsföreningen i Finland, Mannerheims barnskyddsförbund, Rädda barnen, Centralförbundet för barnskydd och Förbundet för mödra- och skyddshem.

Redan inledningsvis slår man fast att organisationerna inte godkänner regeringspartiernas förslag. Går det igenom öppnas dörren för en utveckling som leder till ökad tillgång till alkohol vilket ökar problemen och skadeverkningarna.

Man hänvisar bland annat till att drickandet under senare år i allt högre grad flyttat in i hemmen som en del av både vardag och fest. När fylledrickandet samtidigt hållit i sig är detta mycket problematiskt,- menar organisationerna.

Med starköl i matbutikerna finns uppenbar risk för att situationen i hemmen förvärras ytterligare. Och samtidigt kan försäljningen av lockande alkoläsk leda till att den positiva trenden mot ökad nykterhet bland de unga bryts.

”Det är sorgligt att näringspolitiska mål här ställs fram om social- och hälsopolitiken och barnens bästa”, sade generalsekreterare Riitta Särkelä från Förbundet för mödra- och skyddshem i samband med att uppropet offentliggjordes.

Visst är det sorgligt. Återstår att se om regeringen faktiskt ger landets barnfamiljer denna kluckande julklapp eller om man knyter upp säcken, lyssnar på barnskyddsorganisationerna och plockar ut både starkölet, longdrinken och alkoläsken innan paketet sätts under granen.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020