Vi söker en

PROJEKTLEDARE

för det treåriga (1.3.2018- 31.12.2020) projektet Den österbottniska drogförebyggande modellen.

Projektledare

Den österbottniska drogförebyggande modellen är ett tvåspråkigt regionalt projekt för att utveckla en modell som grund för förebyggande arbete.

Genom projektet skall en modell skapas som ger en klar struktur över hur rusmedelsförebyggande arbetet sköts över tid. Genom modellen kan rusmedelsförebyggande insatser harmonieras och säkerställer att så många ungdomar som möjligt får ta del av adekvata och evidensbaserade rusmedelsförebyggande insatser.

Projektledaren utför inte det rusmedelsförebyggande arbetet, utan skapar förutsättningarna för att det görs och så effektivt som möjligt.

Av projektledaren förutsätts:
Tidigare erfarenhet av förebyggande insatser/arbete
Egen initiativtagningsförmåga och förmåga till självständigt arbete
Förmåga att tala inför publik
Tvåspråkighet (svenska och finska)
Körkort och egen bil

Projektägare är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och arbetspunkten finns i våra utrymmen på Tegelbruksgatan 47 i Vasa.

Fritt formulerad ansökan med CV och löneanspråk riktas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 29.1.2018.

Tilläggsinformation ger verksamhetsledare Joonas Turtonen, 0400 126 830.

Projektet finansieras av Aktion Österbotten.

Aktion Österbotten    Leader   Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvckling

Suomeksi >>

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik