Alkohol och stress

En färsk gallup visar att var fjärde finländare dricker alkohol för att återhämta sig från stress. Alkohol som avslappningsmetod är mycket vanligare än till exempel mindfullness-metoder.

Det här framkommer i en undersökning bland 1300 finländare gjord av Kantar TNS på uppdrag av Föreningen för mental hälsa i Finland och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT.

- Alkohol är ingen bra medicin mot stress. Redan små mängder försämrar sömnkvaliteten och större alkoholmängder kan i sig leda till mera problem med den mentala hälsan, säger verksamhetsledare Sari Aato-Matturi vid Föreningen för mental hälsa i ett pressmeddelande.

 Bland männen är det fler än var fjärde (28 %) och bland kvinnorna knappt var femte (18 %) som använder alkohol för att återhämta sig från stress. Ändå är det även bland kvinnorna vanligare med alkohol än med mindfullness som återhämtningsmetod.

- Resultatet speglar social ojämlikhet i samhället. De som har en sämre samhällelig position väljer oftare återhämtningsmetoder som även kan ha en negativ inverkan på hälsan, säger Aalto-Matturi.

Undersökningen visar att 67 procent väljer att vila för att minska på stressen och över hälften uppgav motion som ett sätt att slappna av. Nästan hälften upplever också att naturen har en avslappnande inverkan på dem.

Foto: | Dreamstime.com

Skriven av Tomas Lundqvist