Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

 Namntävling!

Förbundet söker ett nytt namn och utlyser en namntävling för att få många kreativa namnförslag. Allt är välkommet. Sänd in dina förslag senast den 8 mars 2021. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 300 euro.

Vinnaren och det vinnande bidraget offentliggörs efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Vid förbundet pågår en organisationsutvecklingsprocess, och som en del av den processen söker förbundet nu ett nytt namn. Vi är en rusmedelsförebyggande organisation, vars uppdrag är att minska skadeverkningar av rusmedelsbruk och att främja hälsa i Svenskfinland. Förbundet fungerar också som takorganisation för lokala nykterhets- och trafiknykterhetsföreningar.

Tävlingsregler

Arrangör
Arrangör för namntävlingen är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.

Tidtabell
Tävlingen är öppen för alla under tiden 8.2–8.3.2021. Namnet på vinnaren och det vinnande bidraget publiceras på www.nykter.fi efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Namntävling

Tävlingsbidrag
Tävlingsbidrag sänds per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 8.3.2021. Alternativt kan tävlingsbidrag lämnas in på förbundets webb, www.nykter.fi, på förbundets sociala medier, eller per telefon 06 318 0900. Följande information bör framgå:
• Namnförslag, gärna tillsammans med en motivering
• Ditt eget namn och kontaktuppgifter
• Särskilt omnämnande ifall du önskar delta anonymt

Kontaktuppgifterna överlåts till tävlingsarrangören för att man ska kunna vara i kontakt med vinnaren. Kontaktuppgifterna används inte för marknadsföring och de överlämnas inte till tredje part. Efter att tävlingspriset delats ut förstörs kontaktuppgifterna. Det finns möjlighet för tävlingsdeltagare att förbli anonyma under tävlingens hela förlopp.

Tävlingsarrangören ersätter inte utgifter som orsakas av deltagande i tävlingen.

Val av vinnare
Bland de inkomna förslagen väljer förbundets styrelse ett namn, som förs till två förbundsmöten för godkännande. Styrelsens och förbundsmötenas beslut kan inte överklagas. Tävlingsarrangören har rätt att redigera namnförslag. Förbundsmötena har rätt att förkasta det av styrelsen framlagda namnförslaget.

Pris
Det bidrag som slutgiltigt godkänns som vinnare belönas med ett pris på 300 euro.

Om det namn som väljs har föreslagits av flera personer lottas prissumman bland dessa. Om det inte inom två veckor gått att få kontakt med vinnaren med de kontaktuppgifter hen uppgett lottas prissumman ut bland personerna som gett de bidrag som rankats som de tio främsta. Om det vinnande bidraget getts av en person tillhörande tävlingsarrangörens styrelse eller personal lottas prissumman ut bland de övriga bidragen som rankats som de tio främsta.

Användarvillkor för inskickade bidrag
Tävlingsarrangören får rättigheterna till det vinnande bidraget, dvs. rätten att registrera och fritt använda det i alla relevanta sammanhang.

Förfrågningar
Förfrågningar kan riktas till verksamhetsledare Mikaela Hermans, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Övrigt
Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten till ändringar. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av regler avgörs av tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören ansvarar inte för eventuella konstaterade oegentligheter.

Förbundsstyrelsen

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020