Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Sanna Tuomela
Sanna Tuomela är projektledare för PEPP - den österbottniska drogförebyggande modellen.

PEPP – den österbottniska drogförebyggande modellen är ett Leaderfinasierat projekt som startade 2018. Målsättningen är att utveckla en modell som kan användas i undervisningen och på andra håll i rusmedelsförebyggande arbete. Intresset har varit stort arbetet med modellen har gått bra och en del av resultatet presenterades på en kunskapsdag vid Åbo Akademi i februari.

– Målsättningarna har nåtts relativt väl, alla mål har tangerats och nåtts åtminstone till en stor del, säger Sanna Tuomela som är projektledare för PEPP.

– Alltid kan man ju göra mera, men målsättningarna som hade satts innan projektet började var ganska allmänna, så det har gått bra att satsa mer på vissa delar och mindre på andra.

– De delar som vi satsat mindre på är material för föräldrar och föreningar, så dem kunde man vidareutveckla. Så var det också planerat från början, eftersom projektet var väldigt omfattande, med material för skolpersonal i grundskolan och andra stadiet, föräldrar och föreningar, på finska och på svenska, i hela Österbotten.

Leader

PEPP har fått ett mycket bra mottagande på alla ställen där modellen har presenterats.  Det märks att det finns ett behov av en evidensbaserad modell för hur man kan göra rusmedelsförebyggande arbete i skolan.

– Fastän det inte har satsats särskilt mycket på marknadsföring har man märkt att ryktet sprider sig och folk har frågat efter modellen. Senast för några dagar sedan fick vi en förfrågan från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland om de får sätta in PEPPs årsklocka i sina instruktioner om rusmedelsförebyggande arbete i skolor.

– Det har varit roligt att utveckla en modell från grunden, att tänka kreativt och att lösa de utmaningar som kommit på vägen.

Det var tänkt att PEPP-projektet skulle pågå fram till slutet av 2020 men på grund av att en del tilläggsfinansiering fattas kommer projektet att avslutas redan i vår.
Sanna Tuomela ser inte någon utmaning i att projektet avslutas tidigare än planerat, eftersom modellen blir en del av förbundets verksamhet. Så var det också planerat från början.

– Förstås blir det en personresurs mindre under några månader, men eftersom arbetet med modellen är långsiktigt påverkas det inte nödvändigtvis särskilt mycket, tror Sanna Tuomela.

Den sista tiden av projektet går till att göra utbildningsvideoklipp för skolpersonal.

– I videoklippen presenteras PEPPs material. Det fungerar som en del av utbildningarna som skolpersonalen i Österbotten erbjuds. Utbildningarna genomförs delvis enligt ”flipped classroom”-metoden, så att skolpersonalen först kan se videoklippen, och sedan delta i en workshop som förbundet ordnar. Österbottens kriscenter VALO kommer under året att stå för de finskspråkiga workshoparna.

PEPP.fi >>

 

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020