Totalkonsumtion av hundraprocentig alkohol för över 15 år fyllda

Totalkonsumtionen av alkohol minskade från 2016 till 2017 med 4,4 procent.

- Minskningen i totalkonsumtionen förklaras av en 19-procentig minskning i privatimporten. Den minskade privatimporten beror åtminstone delvis på höjningen av alkoholskatten i Estland, säger specialforskare Thomas Karlsson i ett meddelande från THL.

 

Privatimporten beräknades till 14 procent av totalkonsumtionen under året.

Totalkonsumtionen 2017 var 10,3 liter hundraprocentig alkohol per invånare över 15 år. Under de tio senaste åren har totalkonsumtionen sjunkit med ungefär 2 liter per invånare över 15 år.

Den nya alkohollagen från 2018 har inte påverkat konsumtionen av alkohol under 2017.

Till statisitkrapporten (fnska) >>

Skriven av Tomas Lundqvist