Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Tomas Lundqvist

Enkät 2018
Foto: Flavijus | Dreamstime.com

Riksdagsval 2019Det blir fortsättningsvis allt vanligare att prova och använda narkotika. Det här visar de enkätsvar som Institutet för hälsa och välfärd THL samlat in under hösten 2018. Den vanligaste drogen bland finländarna är cannabis. Inför riksdagsvalet säger de flesta partierna att de vill hålla fast vid den nuvarande narkotikapolitiken. De gröna vill däremot avkriminalisera narkotikabruk och innehav av små mängder narkotika.

Experimenterande med cannabis har blivit fyra gånger så vanligt som det var 1992, och har alltså ökat från 6 procent till 24 procent år 2018.

Det näst vanligaste är bruket av läkemedel för icke-medicinska ändamål, något som hållit sig på en relativt stabil nivå under 2000-talet. Under 5 procent av befolkningen har prövat på andra droger. De vanligaste bland de övriga drogerna är stimulerande medel såsom ecstasy (4,5 procent) och amfetamin (4,3 procent).

Oftast handlar det om att prova en eller några gånger eller om en avslutad period av användning, eftersom siffrorna över mer kontinuerligt bruk för det senaste året och den senaste månaden ligger på en betydligt lägre nivå.

– I och med att det fortsätter att bli vanligare att man provar och använder narkotiska medel, ökar sannolikt också för olika skadeverkningar och servicebehovet bland dem som använder narkotika. Det behövs nya metoder, verksamhetssätt och strategier för att hantera situationen, konstaterar Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor vid THL.

Såväl resultaten från 2014 som från 2018 visar att det fortfarande blir vanligare att prova och använda droger, särskilt bland unga vuxna i åldern 25–34 år. Även i åldersgruppen 35–44 hade experimenten med narkotika blivit klart vanligare. I den yngsta åldersgruppen, det vill säga bland unga i åldern 15–24 år, är siffrorna däremot nära nivån för år 2014.

– Oron för de ungas narkotikabruk och det att det blir vanligare är förståelig. Resultaten från Alkohol- och narkotikaundersökningen ger ändå en positiv signal om att narkotikabruket i den yngsta åldersgruppen inte verkar ha ökat sedan 2014, säger THL:s specialforskare Karoliina Karjalainen.

 

De flesta partier vill hålla fast
vid nuvarande narkotikapolitik

De gröna är det enda av riksdagspartierna som förespråkar en avkriminalisering av narkotikabruk. De gröna anser att bruket av narkotika och innehav av små mängder inte ska straffas. De gröna vill flytta fokus mot narkotikabrottslighetens kärna. Det är droghandlarna, producenter och internationell brottslighet som rättssystemet ska rikta in sig på. De gröna vill också satsa mera resurser på det rehabiliterande rusmedelsarbetet.

De övriga riksdagspartierna vill fortsätta på den linje där allt bruk och innehav av narkotika ska vara straffbart. När det gäller medicinsk cannabis är man inte lika restriktiv. Partierna är ändå i viss mån öppna för att diskutera hur man bäst minskar skadorna av narkotikabruket.

 

THL: Fortsättningsvis allt vanligare att prova och använda narkotika 25.2.2019

Iltasanomat: Katso puolueiden kannat: Vihreät haluaa, ettei huumeiden käytöstä rangaistaisi - Li Andersson ehkä-linjalla 26.2.2019

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen.


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 Replik

Replik 3/2019

 Replik 2-2019