Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

Ledare
Alkoholbruket har minskat bland tonåringar – men  trenden märks ännu inte bland unga vuxna. Foto: Yanlev | Dreamstime.com

LEDARE av JAN KRONHOLM

Tonåringar som röker och dricker alkohol äventyrar sin hälsa. Redan hos 17-åringar börjar blodkärlen stelna och ju mer de dricker och röker desto tydligare blir skadeverkningarna. Så kan man sammanfatta en rapport av den svenska läkaren och forskaren Frida Dangardt som bland annat Aftonbladet nyligen refererade. Rapporten, som i grunden bygger på ett stort brittiskt forskningsmaterial, har publicerats i European Heart Journal.

– Kärlstelhet är ett tidigt tecken på hjärt-kärlsjukdom, förklarar Frida Dangardt i Aftonbladet.

Tydligast syns förändringarna i blodkärlen hos dem som både röker och dricker. Och att dricka mycket vid ett och samma tillfälle tycks ha särskilt stor betydelse men även mindre mängder alkohol hade en negativ inverkan. Dangardt konstaterar också att man inte i materialet kunde upptäcka att små mängder alkohol skulle ha någon skyddseffekt för hjärta och blodkärl, något som en del äldre studier tytt på.

– Det stärker oss i tron om att det inte finns någon säker nedre gräns vad gäller alkohol, säger hon.

Mot bakgrund av de här rönen är det glädjande att drickandet bland tonåringar på senare år visat en tendens att minska i en rad länder, också i Finland.
Vad det vikande intresset för alkohol bland tonåringar egentligen beror på är inte helt klarlagt. Sannolikt är det en följd av flera samverkande faktorer. Förklaringarna är få men gissningarna många, konstaterar alkoholforskaren Christoffer Tigerstedt, intervjuad, i Österbottens Tidning och Vasabladet.
Tigerstedt lyfter bland annat fram att relationen mellan vuxna och barn blivit mer demokratisk och jämbördig och att alkoholen verkar ha förlorat sin roll som upprorsinstrument. Den digitala revolutionen kan också ha inverkat.

 – Virtuellt umgänge i form av spel och sociala medier har förändrat hur unga umgås, noterar han.

Förhoppningsvis är det också så att allt fler resonerar som Cecilia Weckström, ung närvårdare och egenföretagare som i en annan artikel i ÖT och Vbl berättar att hon gjorde upp en lista över för- och nackdelar med att dricka alkohol. Det blev hundra nackdelar men inga fördelar alls. I dag är hon därför nykterist.

Men naturligtvis är allt inte frid och fröjd, trots att de ungas drickande tycks minska över lag. Nedgången är kanske inte lika påtagligt och jämnt fördelad i alla tonårsgrupper. För att ta bara ett exempel så kunde de åländska tidningarna nyligen berätta om ett stort fylleslag i en kommun på den åländska landsbygden där 40–50 tonåringar samlats i ett hus för att ”festa”.  Många var redlöst berusade och kunde enligt polisen inte ta vara på sig själva.  

Bekymmersamt är förstås också att tendensen mot minskat tonårsdrickande, som redan pågått under ett antal år, ännu inte fått någon påtaglig inverkan på drickandet bland unga vuxna.

En uppgift för alkoholforskarna att ta sig an är också vilken effekt den förnyade alkohollagen kan få på drickandet bland de unga i Finland. Starköl och så kallad alkoläsk baserad på brännvin står nu på hyllorna i över 5000 snabbköp runt om i landet. Rimligen betydligt lättare att langa till minderåriga än när Alko hade hand om försäljningen.

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen.


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

 

 Replik 2-2019

Replik 1/2019

Replik 3/2018