Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Drogförebyggande dagar

De svenskpråkiga drogförebyggande dagarna ordnas nästa år i Vasa. Utbildningen och föreläsningarna pågår under två dagar 4-5 april 2018.

Anette Rönnlund-Nygård
Årets drogförebyggare Anette Rönnlund-Nygård. Foto: Tomas Lundqvist

Anette Rönnlund-Nygård utsågs till Årets drogförebyggare 2017 av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik. Hon har arbetat med missbrukarvård under största delen av sitt yrkesverksamma liv. Hon har fått hjälpa människor att bli fria från sitt missbruk. Hennes hjärta ömmar speciellt för barnen i missbrukarfamiljerna och hon har varit med om att starta barnlägerverksamheten Se mej. Den här verksamheten växer för varje år.

Hon är socionom och familjeinriktad psykoterapeut som nu arbetar inom missbrukarvården i samkommunen K5. Tidigare har hon varit yrkesverksam bland annat som socialterapeut vid Pixnekliniken.

Rönnlund-Nygård anser det viktigt att ge ungdomar möjlighet att fundera på alkohol- och droganvändning och hon föreläser för föräldrar och elever. Rönnlund-Nygård ser medmänniskan och försöker hitta det goda och värdefulla i varje individ. Hon går helhjärtat in för att hjälpa där hon kan och betonar vikten av att bemöta andra på ett bra och respektfullt sätt.

Jani Mäkiö tilldelades utmärkelsen Årets drogförebyggare vid Drogförebyggande dagarna. Han har lång erfarenhet av det förebyggande ungdomsarbetet i Grankulla stad.

Mäkiö arbetar långsiktigt och har en positiv och realistisk syn på det hälsofrämjande ungdomsarbetet. Han ger inte upp utan hittar alltid lösningar för hur man kommer tillrätta med verksamhetens utmaningar. Mäkiö är väldigt uppskattad bland såväl unga som vuxna. Han ser och möter ungdomarna som medmänniskor och handleder på sitt personliga sätt.

Utmärkelsen delas ut för femte gången av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna kommer att ordnas 4 – 5 april 2017 på Hotel Cumulus Koskikatu i Tammerfors.

Du kan ännu anmäla dig till De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna. Vi tar emot anmälningar så länge det finns platser.
Välkommen!

Den första dagen föreläser Bodil Grön om När klientens kris blir de professionellas kris och Anne Salovaara-Kero talar om Det mellanmänskliga mötets betydelse vid tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Det blir en kort presentation av Sote. Sedan ges deltagarna möjlighet att delta i gruppdiskussioner. Dagen avslutas med middag.

Den andra dagen föreläser Alexandra Sippus under rubriken Önskan att dö – viljan att leva och Anscha Kjerulf talar om Bemötande av unga med mental ohälsa. Alfred Skogberg från Suicide Zero i Sverige föreläser under rubriken Så här kan Finland minska självmorden radikalt. Eva Asplund berättar om USM rf. Till sist är det avslutande diskussion och avslutning kl. 14.45.

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan görs via deltagaranmälan
eller till Ann-Sofie Finne, tel. 06 - 318 0900 eller till lory(ätt)nykter.fi
Uppge namn, adress, telefon, e-post och faktureringsadress.

>> Till deltagaranmälan <<

>> Ladda ner inbjudan <<

Välkommen!

Dfd 2017

Varmt välkommen till De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 5 – 6 april 2016 på Folkhälsanhuset i Vasa. Vi börjar med anmälan tisdagen den 5 april kl. 9.30 och dagarna avslutas onsdagen den 6 april kl. 14.45. Program och mera information om dagarna hittas här.

Meddela oss genast om ev. matallergier och kom ihåg att boka din övernattning om du inte redan gjort det. Övernattningen betalar du direkt till hotellet på platsen.

Faktura på deltagaravgiften har skickats. Kontakta Annika Loo, telefon 06 - 318 0900, om det finns frågor kring fakturan. Du får gärna kontakta Lory Strengell, telefon 06 - 3180 913 eller 050 547 3753 för närmare information om dagarna.

Arrangörer är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Folkhälsans Förbund rf, Fri från Narkotika rf och SFV Bildning.


Vi önskar dig fina och lärorika dagar!

Med vänliga hälsningar

Arbetsgruppen för Drogförebyggande dagarna
Joonas Turtonen, Yvonne Nyberg, Anne Salovaara-Kero, Liisa Laaksonen och Lory Strengell

Replik på nätet

 

Replik 3-2017

Replik 4-2017