Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Drogförebyggande dagarna

Reservera datumet 6​–7 april för de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 2022

Drogförebyggande dagarna kommer enligt planerna att ordnas 6–7 april 2022 på Folkhälsanhuset i Vasa.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer eller församlingar. Politiker och alla andra intresserade är även välkomna! Sprid gärna informationen!

Innan programmet är klart ges närmare uppgifter vid behov av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, telefon 050 547 3753.

Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans Förbund rf, Österbottens
kriscenter VALO och Svenska folkskolans vänner, SFV.