Främjadagarna 12-13 april

Välkommen till de svenskspråkiga rusmedelsförebyggande utbildningsdagarna Främja den 12–13 april 2023 i Vasa. Drogförebyggande dagarna byter namn till Främjadagarna.

Under de två dagarna erbjuder vi föreläsningar och paneldiskussioner om teman som beroenden, ungas psykiska hälsa, ungas attityder till rusmedel och rusmedelsfostran, sexualitet och rusmedel, barn som växer upp i familjer med missbruk, och rusmedelsförebyggande inom småbarnspedagogiken.

Bland föreläsarna finns journalisten och ordbrukaren Kaj Kunnas, doktorand Ronja Hagberg från Åbo Akademi, forskningsprofessor Kristian Wahlbeck från Mieli, Anette Rönnlund-Nygård och Lina Ulfsdotter från Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM.

Läs mer om Främjadagarna

Dela