Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Rusmedelsförebyg​gande utbildnings​​dagarna

Främja

INHIBERAD PÅ GRUND AV FÅ DELTAGARE

Välkommen till de svenskspråkiga rusmedelsförebyggande utbildningsdagarna Främja den 12–13 april 2023 i Vasa. Dagarna riktar sig till personer som arbetar inom det rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande fältet.

Under de två dagarna erbjuder vi föreläsningar och paneldiskussioner om teman som beroenden, ungas psykiska hälsa, ungas attityder till rusmedel och rusmedelsfostran, sexualitet och rusmedel, barn som växer upp i familjer med missbruk, och rusmedelsförebyggande inom småbarnspedagogiken.

Inbjudan (pdf)
Program (pdf)

FÖRELÄSNINGAR
Dagarna inleds med välkomsthälsningar av Yvonne Nyberg, Folkhälsan, och Sonja Nyback, Nykterhetsförbundet. Lilian Westerlund diskuterar med fyra studeranden från Korsholms gymnasium om ungas attityder till rusmedel och rusmedelsfostran. Annika Röjdahl delar med sig om sina erfarenheter kring beroende. Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig vid Mieli och forskningsprofessor vid THL, föreläser om ungas illabefinnande.   

Andra dagen inleds med Anette Rönnlund-Nygård och Lina Ulfsdotter från USM som föreläser kring barn som växer upp i familjer med missbruk och om att stöda och prata om föräldrars rusmedelsanvändning. Ordbrukaren Kaj Kunnas fortsätter och talar kring livets berg och dalbana. Ronja Hagberg från Åbo Akademi fortsätter efter lunchen kring ämnet sexualitet och rusmedel. Dagen avslutas med Katja Turpeinen, från Nykterhetsförbundet, som talar om småbarn och rusmedelsförebyggande arbete.

Presentation av föreläsarna
(pdf)

PLATS
Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa

DELTAGARAVGIFT
100 € för en dag, 130 € för två dagar. Kaffe och tilltugg ingår, lunch på egen bekostnad.

MERA INFORMATION
Uppdateringar görs på www.nykter.fi
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik 050 5185 900 / Sonja Nyback

Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, Folkhälsans förbund, Österbottens kriscenter Valo och Svenska folkskolans vänner, SFV.

Dela