Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Rusmedelsförebyg​gande utbildnings​​dagarna

Främja

12–13 april 2023 i Vasa

Välkommen till de svenskspråkiga rusmedelsförebyggande utbildningsdagarna Främja den 12–13 april 2023 i Vasa. Dagarna riktar sig till personer som arbetar inom det rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande fältet.

Dela