Kom med på PEPP-kurs i höst!

Foto: Dotshock

I november och december ordnar vi utbildningstillfällen för skolpersonal som vill ta i bruk den rusmedelsförebyggande modellen PEPP.

PEPP är en forskningsbaserad helhetsmodell som har utvecklats för att passa specifikt det finländska samhället och våra behov. Vi vill med PEPP-kursen hjälpa lärare och annan skolpersonal kartlägga sin skolas unika behov och göra upp en konkret plan för effektiv rusmedelsfostran. PEPP-modellen riktar sig till grundskolans årskurser 3–9, plus andra stadiets läroanstalter.

Känner du att det här kan vara nåt för din skola så hittar du mera information om kursen och PEPP-modellen på www.pepp.fi eller genom att kontakta PEPP-koordinator Katja Turpeinen på katja@nykter.fi

Läs mer om kursen

Dela