Nytt format för Eos nästa år

I oktober kommer förnyade Eos med ett pilotnummer som riktar sig till årskurs 6. Nya Eos fokuserar tydligare på rusmedelsförebyggande innehåll men ramarna är det välkända Eos som barnen gillar.

Nya Eos innehåller artiklar, diskussionsuppgifter intervjuer men också pyssel, korsord och planscher. Nytt är några sidor för vuxna med inspiration och stöd för diskussion med barn och unga om rusmedel och tips på bra webbsidor, filmer och böcker.

Efter höstens pilotnummer utkommer Eos med fyra tidningar 2022. En tidning per årskurs i åk 3-6. Självklart kan man få alla tidningar och då prenumererar man på hemadress. Inga prenumerationer via skola i detta skede.

Eos tematidning kommer att fokusera på rusmedelsförebyggande innehåll med avstamp i PEPP-materialet och Pepps årsklocka. PEPP är en helhetsmodell för rusmedelsförebyggande verksamhet i skolan. Eos tema kan ses som en brygga till förebyggande samtal mellan lärare, elever och hemmet.

– Vi vill skicka ett stort varmt tack till alla som engagerat sig i barntidningen Eos under alla år (127 år) i skolvärlden och hoppas att ni vill hänga med på resan mot ett nytt förändrat innehåll men med den starka Eosandan och läsglädjen i behåll, säger Eosredaktör Susan Sandberg-Ek.

Eos pilotnummer 2021
Eos-pilotnummer 2021
Dela