Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Inspiration.  Gemenskap.  Öppenhet..

Organisationen

NHT, eller Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, är en expertorganisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk för att främja hälsa i Svenskfinland. Samtidigt utgör förbundet en takorganisation för lokala nykterhetsföreningar och trafiknykterhetsföreningar i Svenskfinland. 

NHT:s förebyggande arbete finns inom primärpreventionens område, vilket innebär att insatserna riktar sig till alla personer i en målgrupp. Verksamheten syftar till att minska totalkonsumtionen av rusmedel, och till att begränsa de hälsorelaterade, sociala och samhällsrelaterade skador som användningen av rusmedel förorsakar, för att öka välbefinnandet i samhället. 

Kärnområden är sakkunnigtjänster och medborgarkommunikation. Samarbete med andra finländska och nordiska organisationer samt nätverksarbete är centralt i vårt arbete för ökat välbefinnande i samhället. 

Föreningar anslutna till förbundet är Jakobstadsnejdens MHF, Nykarlebynejdens hälsa och trafik, Vasa absoluta nykterhetsförening och Vasa MHF. Inom förbundet finns även några vilande föreningar som inte har aktiv verksamhet.

Läs mer om verksamheten strategi Bli medlem Kontakter till förbundet

Styrelsen

Ordförande
Gunborg Sjöberg, Vasa

Ledamöter
Anders Blomqvist, vice ordförande, Nykarleby
Anna Håkans, Vasa
Daniel Åkermark, Korsholm
Anton Plogman, Vasa
Ida Bernas, Korsholm
Ingemar Hannus, Jakobstad

Sekreterare
Sonja Nyback, Korsholm
Verksamhetsledare 

Ersättare
Kurt Tuomi, Jakobstad
Tomas C. Storgård, Korsholm
Thomas Ingo, Nykarleby

Dela