Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Inspiration.  Gemenskap.  Öppenhet..

Organisationen

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik r.f. är en expertorganisation som arbetar för att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk och för att främja hälsa i Svenskfinland. Samtidigt utgör förbundet en takorganisation för lokala nykterhetsföreningar och trafiknykterhetsföreningar i Svenskfinland. 

Förbundets förebyggande arbete finns inom primärpreventionens område, vilket innebär universella insatser som riktar sig till alla personer i en viss målgrupp. Verksamheten syftar till att minska totalkonsumtionen av rusmedel, och till att begränsa de hälsorelaterade, sociala och samhällsrelaterade skador som användningen av rusmedel förorsakar, för att öka välbefinnandet i samhället. 

Kärnområden är sakkunnigtjänster, kommunikation och medlemstjänster. 
Samarbete med andra finländska och nordiska organisationer och nätverksarbete är centralt i vårt arbete för ökat välbefinnande i samhället. 

Föreningar anslutna till förbundet är Jakobstadsnejdens MHF, Nykarleby Hälsa och Trafik, Vasa absoluta nykterhetsförening och Vasa MHF. Inom förbundet finns även några "vilande" föreningar som inte har aktiv verksamhet.

Läs mer om verksamheten Värderingar och strategier Bli medlem Kontakter till förbundet

Styrelsen

Ordförande
Daniel Åkermark, Vasa

Ledamöter
Ida Bernas, vice ordförande Korsholm
Jean Sandvik, Vasa
Gunborg Sjöberg, Vasa
Kurt Tuomi, Jakobstad
Anton Plogman, Vasa
Anders Blomqvist, Nykarleby

Sekreterare
Mikaela Hermans, Korsholm
verksamhetsledare 

Ersättare
Kerstin Lall, Vasa
Tomas C. Storgård, Korsholm
Ingemar Hannus, Jakobstad

Dela