Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbun​d​et hälsa och trafik rf

Magasinsgatan 10
65100 Vasa

Telefon +358 6 - 318 0900
Vill du sända meddelanden kan du använda mobilnummer 044 978 3120
E-post info@nykter.fi

Besöksadress
Magasinsgatan 10 andra våningen, Vasa

Styrelsen

Ordförande
Daniel Åkermark

Vårt team

Vi som jobbar på kansliet

Mikaela Hermans

Verksamhetsledare

Som verksamhetsledare utvecklar och koordinerar jag verksamheten vid förbundet. Jag ansvarar för ekonomi och personal, och fungerar som förbundets representant. 
mikaela@nykter.fi
050 347 1333 / 06 318 0912

Susan Sandberg-Ek

Koordinator

Som koordinator utvecklar jag Eos-tidningen och annat material för rusmedelsfostran. Jag planerar och genomför utbildningar för ledare inom fritidsverksamhet för barn och unga.
susan@nykter.fi
050 357 8393 / 06 318 0914

Lory Strengell

Koordinator

Jag ansvarar för planering av utbildningar och föreläsningar för professionella och andra personer som är involverade i rusmedelsförebyggande verksamhet. 
lory@nykter.fi
050 547 3753 / 06 318 0913

Katja Turpeinen

Koordinator

Jag jobbar med den rusmedelsförebyggande modellen PEPP för skolor. Jag håller föreläsningar, workshops och ger stöd åt skolpersonal, föräldrar och andra som vill lära sig om rusmedelsfostran.
katja@nykter.fi
050 358 0173 / 06 318 0915

Lilian Westerlund

Vikarierande  projektledare

Som vikarierande ​projektledare för PEPP för föreningar jobbar jag med att utveckla material och att planera och genomföra utbildningar för föreningsaktiva vuxna som kommer i kontakt med barn och unga.
lilian@pepp.fi
044 974 8285

Tomas Lundqvist

Kommunikatör

Jag ansvarar för extern kommunikation genom tidskriften Replik, förbundets webbsidor och some-kanaler.
tomas@nykter.fi
0500 968 723 / 06 318 0917

Sanna Tuomela

Projektledare
tjänstledig

Som projektledare för PEPP för föreningar jobbar jag med att utveckla material och att planera och genomföra utbildningar för föreningsaktiva vuxna som kommer i kontakt med barn och unga.
sanna@pepp.fi

Marita Aura

Ekonomichef
tjänstledig

Jag sköter om ekonomin på förbundet och ansvarar för bokföring, bokslut och löneräkning. 


Nykterhet​​sförbundet
Hälsa och Trafik

Magasinsgatan 10 andra våningen
65100 Vasa, Finland

Dela