Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbun​d​et hälsa och trafik rf

Magasinsgatan 10
65100 Vasa

Telefon 
Verksamhetsledare +358 50 518 5900
Ekonomichef +358 44 978 3120
E-post info@nykter.fi


Styrelsen

Ordförande
Gunborg Sjöberg

Vårt team

Vi som jobbar på kansliet

Sonja Nyback

Verksamhetsledare

Som verksamhetsledare utvecklar och koordinerar jag verksamheten vid förbundet. Jag ansvarar för ekonomi och personal, och fungerar som förbundets representant. 
sonja@nykter.fi
0​50 518 5900

Benita Gulin

Ekonomichef

Jag sköter om ekonomin på förbundet och ansvarar för bokföring, bokslut och löneräkning. 
benita@nykter.fi
044 978 3120

Susan Sandberg-Ek

Koordinator

Som koordinator utvecklar jag Eos-tidningen och annat material för rusmedelsfostran. Jag planerar och genomför utbildningar för ledare inom fritidsverksamhet för barn och unga.
susan@nykter.fi
050 357 8393

Katja Turpeinen

Projektledare

Jag jobbar med den rusmedelsförebyggande modellen PEPP för småbarnspedagogik.  Jag håller föreläsningar, workshops och ger stöd åt småbarnspedagoger och föräldrar som vill lära sig mer om förebyggande för småbarn.
katja@nykter.fi
050 358 0173

Lilian Westerlund

Projektledare

Jag jobbar med den rusmedelsförebyggande modellen PEPP för skolor genom projektet PEPP coach. Jag håller föreläsningar, workshops och ger stöd åt skolpersonal, föräldrar och andra som vill lära sig om rusmedelsfostran.
lilian@pepp.fi
044 974 8285

Katarina Bärdén

Koordinator

Jag jobbar med den rusmedelsförebyggande modellen PEPP för skolor. Jag håller föreläsningar, workshops och ger stöd åt skolpersonal, föräldrar och andra som vill lära sig om rusmedelsfostran.
katarina@pepp.fi
050 468 1835

Nykterhet​​sförbundet
Hälsa och Trafik

Magasinsgatan 10, andra våningen
65100 Vasa, Finland

FO-nummer 0198693-2

Faktureringsuppgifter 

NYKTERHETSFÖRBUNDET HÄLSA OCH TRAFIK RF (0198693-2) E-fakturaadress: 003701986932
Operatörskod, förmedlarkod: DABAFIHH


Observera att till ovanstående adress sänds endast fakturor och dess bilagor. Övriga dokument sänds till eposten eller till postadressen.

elektroniskt i pdf-format till  benita@nykter.fi

Dela