Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

MedlemmarAtt vara medlem i nykterhetsrörelsen är positivt. Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindra inflytande på individen.

Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning. Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Folkrörelsen är ett vinnande koncept!

En enskild medlem eller medlem ansluten till förbundets medlemsföreningar förbinder sig att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,8 volymprocent, narkotika eller andra rusmedel.

Ungdomar i åldern 12–25 år kan ansluta sig till förbundets ungdomssektion, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF).

Stödmedlem eller stödande sammanslutning omfattar förbundets syfte och önskar stöda dess verksamhet, till exempel genom trafiknykterhet och andra insatser för att minska användningen av alkohol och andra rusmedel.

Som medlem eller stödmedlem får du tidskriften Replik fyra gånger per år.

Medlemsavgiften är 12 euro för direktanslutna till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik. Medlemsavgiften i föreningarna är olika från förening till förening.

 

Medlemsansökan

Medlemstyp
Ogiltig inmatning
Namn (*)
Ogiltig inmatning
Adress (*)
Ogiltig inmatning
Postnummer (*)
Ogiltig inmatning
Postort
Ogiltig inmatning
Telefon
Ogiltig inmatning
E-post
Ogiltig inmatning
Vill du ansöka till lokalförening? Vilken?
Ogiltig inmatning
Meddelande
Ogiltig inmatning
Antispamfilter (*) Antispamfilter
Ogiltig inmatning

 Medlemmar

Att vara medlem i nykterhetsrörelsen är positivt. Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindra inflytande på individen.

Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning. Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Folkrörelsen är ett vinnande koncept!

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik består av nykterhetföreningar och Motorförarnas helnykterhetsföreningar med sammanlagt cirka tusen medlemmar från alla delar av Svenskfinland.

Välkommen!

Webbplats
Motorförarnas helnykterhetsföreningar i Finland

MHF i Östra Nyland

Webbplatser

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 


 

Nyhetsbrev