Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik är en takorganisation för de lokala nykterhetsföreningarna och MHF-föreningarna i Svenskfinland. Parallellt med folkrörelsearbetet upprätthåller förbundet ett svenskspråkigt drogförebyggande kunskapscenter. Våra tre huvudområden är: rusmedelsförebyggande arbete, trafiksäkerhets- och trafiknykterhetsarbete samt drogpolitiskt arbete på riks- och lokalplan.

Tillsammans skapar vi nyktra mötesplatser för barn, unga och vuxna, utmanar alkoholnormen och stärker visionen om ett samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Vi arbetar för en förbättrad trafikkultur och ökad trafiksäkerhet genom att befrämja nykterhet i trafiken. Fokus ligger på sänkning av promillegränsen för rattfylleri till 0,2 promille. Vältbilen är ett välkänt inslag i skolor och på olika evenemang runt om i landet. MHF-föreningar finns i Östnyland, Västnyland och Österbotten.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF drivs av ungdomar för ungdomar. Vi riktar oss sig till alla ungdomar i åldern 13-25 år som vill arbeta för och stöda en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Vår aktiva styrelse arrangerar ständigt aktuellt program med roliga och utmanande aktiviteter.

Inom verksamheten Power Club utbildar vi unga ledare i praktiskt ledarskap som ger meningsfull fritid för barn i årskurserna 4-6. Motton som att vara “en god vän” och “en sund förebild” genomsyrar verksamheten.

I över 120 år har barntidningen Eos format och avspeglat finlandssvensk barnkultur. Vi ger ut åtta färgglada och sprängfyllda nummer för barn i årskurserna 1- 6 under hela skolåret.

Förbundets medlemstidning Replik utges fyra gånger per år.

Förbundet äger och driver den moderna fjällgården Raitismaja vid Ylläsfjället, där gästerna givetvis bjuds på drogfri miljö.

Läs mer om vår verksamhet >>

Bli medlem >>

Stadgar >>

Styrelsen >>

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks värderingar >>

 

Webbplatser

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

4.9.2020 Nyhetsbrev

2.4.2020 Nyhetsbrev

5.3.2020 Nyhetsbrev