Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Det här gör vi

PEPP i skolan

Rusmedelsförebyggande verksamhet i skolan. ​Rusmedelsförebyggande modellen PEPP finns till för att vuxna i barnets eller den ungas liv ska ha framgång i sitt rusmedelsförebyggande uppdrag. Metoderna i PEPP är lätta att använda och bygger på forskning om hur man uppnår god förebyggande effekt.

PEPP i föreningen

Rusmedelsförebyggande inom fritidsverksamhet för barn och unga. Förbundet erbjuder den rusmedelsförebyggande modellen PEPP också till föreningar och andra organisationer med fritidsverksamhet. 

Föräldrakvällar

Föräldrakvällar. Vi erbjuder via skolorna så kallade PEPP-kvällar för föräldrar till barn inom den grundläggande utbildningen. Träffarna ger föräldrarna stöd i rusmedelsfostran. Både fysiska och virtuella träffar kan ordnas.

Drogförebyggande dagarna

Drogförebyggande dagarna. De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna ordnas varje år i början av april. Utbildningsdagarna riktar sig till personer som arbetar förebyggande. Programmet består av expertföreläsningar och workshopar. Utbildningen ordnas i samarbete med Folkhälsans förbund och Österbottens kriscenter VALO. 

Utbildningstillfälle för allmänheten. Utbildningstillfälle om ett aktuellt rusmedelsrelaterat tema av intresse för allmänheten ordnas i samarbete med ett eller flera österbottniska vuxeninstitut.

Erfarenhetsexpert

Föreläsningar med erfarenhetsexpert . Förbundets erfarenhetsexpert Anton Plogman ger vuxna med en kontaktyta till barn och unga insikter i hur det kan vara att leva med missbruk och en funktionsvariation, utgående från ett personligt perspektiv.

Eoswebben

Barntidningen Eos. Eos har ett tydligt rusmedelsförebyggande fokus riktat till barn i åk 3–6. Utöver material som riktar sig direkt till barnen innehåller Eos stödmaterial för de vuxna i barnens närhet.

PEPPvideor

Videor. Förbundet producerar videor för skolan som ska överensstämma med de nationella läroplansgrunderna och PEPP:s årsklocka.

Kampanjer

Kampanjer. Förbundet deltar och driver olika kampanjer. Vit januari, Nykter solklart! och En nykter jul för barnens skull är årligen återkommande kampanjer.

PEPP material

PEPP-material.  Bekanta dig med PEPP-materialet. I materialet hittar du handböcker, diskussionsuppgifter, planeringsverktyg och annat användbart för att göra ett effektivt och lyckat rusmedelsförebyggande arbete. 

Medlemstjänster

Medlemmar

Medlemmar. I förbundets föreningar finns kring 600 medlemmar som erbjuds olika medlemstjänster. Förutom vår- och höstmöte ordnas minst ett tillfälle där medlemmarna kan träffas. Nytt för i år är en tjänst riktad till kommuner.

Replik

Replik. Tidskriften Replik kommer med ett nummer våren 2022 och kommer efter det att läggas ned i nuvarande form.

Dela