Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Det här gör vi

PEPP för skolor

Den evidensbaserade modellen PEPP erbjuder ett koncept för helhetsbaserat rusmedelsförebyggande arbete i skolkontext. Utbildningstillfällen och handledning för skolpersonal inom grundläggande utbildning och andra stadiet ordnas.

PEPP för föreningar

Vi erbjuder utbildningar baserade på den rusmedelsförebyggande modellen PEPP också till föreningar och andra organisationer med fritidsverksamhet för barn och unga. 

pepp för föräldrar

Genom så kallade PEPP-kvällar möter vi föräldrar till barn inom den grundläggande utbildningen. Träffarna ger föräldrarna stöd i rusmedelsfostran. Både fysiska och virtuella PEPP-kvällar ordnas.

främjadagarna

Utbildningsdagarna riktar sig till personer som arbetar inom det rusmedelsförebyggande området eller med främjande av psykisk hälsa.  Dagarna ordnas årligen i april, i samarbete med Folkhälsans förbund och Österbottens kriscenter Valo. 

utbildning för allmänheten

Utbildningstillfällen om aktuella rusmedelsrelaterade teman av intresse för allmänheten ordnas årligen i samarbete med ett eller flera österbottniska vuxeninstitut.

Erfarenhetsexpertföreläsningar

Förbundets erfarenhetsexpert Anton Plogman ger vuxna med en kontaktyta till barn och unga insikter i hur det kan vara att leva med missbruk och en funktionsvariation, utgående från ett personligt perspektiv.

Eos

Tematidningen Eos har ett  rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande fokus, och är riktad till barn i åk 3–6. Utöver material för barnen innehåller tematidningen stödmaterial för de vuxna i barnens närhet.

PEPP-videor

Vi producerar videor för rusmedelsförebyggande undervisning, i överensstämmelse med de nationella läroplansgrunderna och PEPP:s årsklocka.

Kampanjer

Vi driver och medverkar i olika kampanjer för nykterhet. Vit januari, Nykter solklart! och En nykter jul för barnens skull är årligen återkommande kampanjer.

PEPP-material

Bland PEPP-materialet hittar du handböcker, planeringsverktyg, diskussionsuppgifter och annat som hjälper dig att göra ett effektivt och lyckat rusmedelsförebyggande arbete. 

Medlemmar

Medlemmar

I förbundets föreningar, och som direktanslutna till förbundet eller som stödmedlemmar, finns kring 600 personer. Också kommuner och organisationer är medlemmar i NHT. 

Dela