Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Här kommer nya Eos

Förnyade Eos vill inspirera och stöda skolor och hemmen att komma i gång med diskussioner kring rusmedel och hälsa. Att prata om rusmedel är något både barn och vuxna behöver träna på.

Eos pilotnummer i oktober 2021 delas ut gratis till alla elever i 6:an. Planen för 2022 är att alla elever i årskurs 3-6 får en gratis Eos via skolan under skolåret. Eos finns även gratis online för den som vill läsa. Nya Eos är ett konkret material inom PEPP - den rusmedelsförebyggande modellen. Innehållet i Eos följer PEPP:s årsklocka. Läs mer på pepp.fi

Läs nya Eos online

Tävling

Gör en skylt som du kan lägga upp i din skola eller på skolområdet. Du kan välja att göra en skylt som inspirerar dina kompisar att göra skoldagen trevligare för alla.
Bidrag sänds in senast 8.12.2021

Gå till tävlingen

Videor

Nu finns det fyra nya videor från Eos. De handlar om grupptryck, alkohol, skärmtid och energidrycker.

Kolla på videorna

Fråga

Den rusmedelsförebyggade modellen

Pepp

Artiklar

Här kan du läsa både nyare och äldre artiklar som publicerats i Eos.

Läs artiklar
Dela