5 steg till att bli den bästa rusmedelsfostraren för dina elever

Hej lärare!

Så här är det: Rusmedel är ett svårt och tungt ämne att diskutera i klassen – tills det blir inspirerande och roligt! Det är ett ämne som många lärare inte har haft möjlighet att hålla lektioner i, det kan kännas främmande och vara nåt som du vet väldigt lite om. Rusmedel och missbruk kan dessutom vara känsloladdade saker som får i gång alla möjliga reaktioner i klassen.

Just sånt gör att man som lärare kanske inte känner sig laddad när man är på väg in till eleverna med utprintad cannabisfakta under armen. För att inte tala om den där lilla rädslan som gnager inom dig: Tänk om eleverna börjar fråga hur ofta jag dricker vin eller om jag provat röka nånting nån gång? Hur ska jag klara av det här och respektera mig själv efteråt?

Låt mig försäkra dig om att det går riktigt bra. Du behöver bara ställa några saker i ordning i ditt sinne och få ett par hjälpmedel före du går in i rusmedelssnacket med eleverna. 

Insikt 1 Du behöver inte veta allt om rusmedel

Oberoende om du är lärartypen som älskar att förbereda dig, ta in nya fakta och hitta bästa material till dina lektioner, eller om du är typen som nöjer dig med mindre research och mera improvisation, så kan du känna dig lugn i att just du är tillräcklig. Som den trygga vuxna eleverna känner, är du den bästa möjliga rusmedelsförebyggaren för dem. Om det under lektionen kommer frågor du inte har svar på, så kan ni söka svaret tillsammans. Ingen förväntar sig att du utantill ska kunna namnet på alla droger, veta vad de gör med kroppen och om de förekommer på er ort. Ta till exempel PEPP Handbok för skolpersonal till hjälp och slå upp sidorna 28-34 i klassen. Där finns en förteckning över de vanligaste rusmedlen och deras effekter. Upptäck tillsammans, förundra er och prata om det!

Insikt 2 – Du behöver inte berätta om dina egna erfarenheter

Spelreglerna kan sägas högt i början av timmen – nu ska vi tala om nåt som kan kännas både ovant och känsligt – ingen behöver berätta om sina personliga erfarenheter om de inte vill. Syftet med lektionen är att prata allmänt om rusmedel, varför de finns, lära oss om dem och fundera på hur det går att undvika dem.

Före timmen lönar det sig för dig att fundera på ditt eget rusmedelsbruk, om du har erfarenheter av närståendes missbruk, och vad du är beredd att dela av det personliga. Det går bra att säga att du inte vill prata om ditt privatliv och motivera det med att pointen med lektionen inte är att jämföra erfarenheter. Det är också okej att dela en berättelse från ditt liv, till exempel om hur du lyckades sluta röka. Ifall du är rädd att röra upp egna och elevernas känslor med lektionen, så kom ihåg att också för de som har negativa upplevelser av rusmedel, kan en bra diskussion fungera tröstande, lyfta tabut och ge känsla av samhörighet.

Insikt 3 – Du behöver inte ändra på andras åsikter

Oberoende vilken ålders elever du har så finns det åsikter om vad som är bra eller dåligt med rusmedel. Du kanske gissar att nån i klassen kommer att hojta: ”Det är bra att röka cannabis! Det är en naturprodukt och inte lika skadligt som alkohol”. Eller kanske: ”Min farfar dricker en halv falska cognac varje dag och han är 99 år, jag tänker göra som han!” Räkna med att det finns kontroversiella åsikter och tillåt dem. Det är de som gör diskussionen intressant och inkluderande. Eleverna blir engagerade om de känner att deras synpunkter respekteras. Din roll är att leda diskussionen på ett sätt som blir förebyggande i slutändan. Det gör du genom att problematisera argumenten, ställa frågor, låta eleverna ta del av relevant fakta och tillsammans fundera på varför folk använder rusmedel. Också här kan du ta hjälp av det undervisningsmaterialet som finns i PEPP. I årsklockorna hittar du länkar till material du kan använda i lektioner om tobak, alkohol, cannabis etc.

När vi tillåter alla uppfattningar i våra diskussionen håller vi dörren uppe så att samtliga elever ska kunna ta del av de rusmedelsförebyggande argumenten. Din uppgift är inte att ändra åsikter, det är snarare att ställa bra frågor och erbjuda välmenande tankar.  

Insikt 4 – Du är den utvalda

På det gamla sättet att göra rusmedelsfostran bokade man en gång i året in en utomstående expert, kanske en före detta missbrukare eller en expert från nykterhetsrörelsen, för att den skulle ”ta hand om” drogupplysningen på skolan. Det kan låta som en bra plan för att spara lärarresurser, men forskningen visar att den metoden inte har särskilt stor effekt. Mycket starkare förebyggande effekt har det när ni som jobbar på skolan, ni som vistas kring barnen dagligen, lär er tänka och agera på förebyggande sätt. Om lärare, kuratorer, skolcoachar och andra vuxna på skolan kan grunderna i nutida rusmedelsfostran, har ni beredskap att fort hantera olika situationer som uppstår. Då finns stödet där när eleverna behöver få prata om fimparna på skolgården eller cannabisdebatten på nyheterna. Experten som kommer en gång i året är troligtvis inte på plats just då.

Det andra som talar för att just du är den bästa för uppdraget är att du är pedagog och expert på didaktik. Du vet att det krävs mer än en genomgång av ett svårt ämne för att det ska sitta. Repetition är kunskapens moder. Det gäller också rusmedelsfostran, vi behöver återkomma till dessa teman flera gånger under skoltiden.

Insikt 5 – Det finns fler positiva bieffekter

Om du tittar på de uppgifter och undervisningsmaterial vi rekommenderar i PEPP-modellen märker du att mycket av idéerna handlar om att träna life skills, eller livskunskapsfärdigheter. Att stärka elevernas resiliens, lära dem hantera motgångar och respektera varandra är lika viktigt som att ge dem kunskap om rusmedel. Rusmedelsfostran i sin helhet kan i bästa fall resultera i mera arbetsro och ökad koncentration på dina andra lektioner.

Med de här fem insikterna och lite klick igenom länkarna till lektionsförslagen vi har i PEPPs årsklocka har du det du behöver för att göra rusmedelslektionen till en fin upplevelse för alla.

Lycka till!

Hälsar PEPP-koordinator Katja Turpeinen

Allt material hittar du gratis på www.pepp.fi.

Från hösten 2021 erbjuder vi PEPP-kurser för de skolor som vill lära sig mer om effektiv rusmedelsfostran och hur de behändigt kan ta i bruk PEPP-modellen. KLICKA HÄR för att läsa mer om PEPP-kursen.

Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *