Att hjälpa unga är ett privilegium och en plikt för varje vuxen

De medverkande i kampanjen Nykter – Solklart bjuder in alla ungdomar i vårt land att fira skolavslutningen och starten på sommarlovet utan alkohol och droger. För att detta ska lyck­as måste de vuxna se till att de unga kan leva ett hälsosamt och tryggt liv. De medverkande i kampanjen stöder också vården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningstjänsten i dessa synnerligen utmanande tider.

Det går på många sätt bra för ungdomarna i vårt land. Nyk­terhet bland dem blir allt vanligare, vilket i hög grad ökar deras välbefinnande. Att antalet nyktra ökar ger ändå inte en tydlig bild av hur många andra barn och unga har det. Det finns fort­farande många bland dem som använder alkohol för att berusa sig. Situationen förvärras i många fall av andra samtidiga svårig­heter, som ekonomiska problem, psykisk ohälsa och brottslig­het, faktorer som utgör ett hinder för ett balanserat liv.

Till polariseringen bland ungdomar bidrar också olikheter i uppväxt- och livsmiljö, störande beteende och bristande skolframgång. Hos en del ökar alkoholkonsumtionen stegvis sedan de i tidigt skede prövat alkohol, även om de inte har andra svårigheter i livet. Allt eftersom rökning och snusning bland ungdomar minskar uppmärksammas nya problem bland minderåriga, bland annat experimenterande med cannabis, vars negativa effekter användarna ofta inte är fullt medvetna om.

Under uppväxten behöver man mer stöd än annars för att klara sig genom svårigheter. Ungdomarna bör uppmuntras att leva på ett hälsosamt och säkert sätt. Att sätta gränser och förbjuda vissa saker utgör en del av ansvarsfull fostran och vårdnad. Att föräldrarna föregår med gott exempel är i många avseenden av större betydelse än den vuxna befolkningen ofta tror. Ingen får lämnas ensam med sina problem.

Kampanjen Nykter – Solklart uppmuntrar alla unga att tillbringa sin fritid och sina ledigheter utan alkohol och droger. För att det ska lyckas måste varje barns och ungdoms välbefin­nande garanteras och de som har problem med alkohol och droger bli upptäckta och få hjälp. Det är också viktigt att ome­delbart ingripa mot försäljning och langning av alkohol och droger. Att arbeta för dessa mål är varje vuxen persons plikt. Att uppmuntra till nykterhet är den bästa vägledningen till en trygg och balanserad framtid. Ett hälsofrämjande sommarlov är den mest inspirerande belöningen för en lång tids arbete – för oss alla!

De medverkande i Nykter – Solklart gratulerar varmt alla unga som firar sin examen och att sommarlovet börjar. Vi öns­kar alla en trevlig sommar! Låt oss fira på ett säkert sätt utan droger!

Kampanjen Nykter – Solklart ordnas nu för 20:e gången. Förutom Nykterhetens Vänner medverkar även ASH i Finland, Barnavårdsföreningen i Finland, Blå Bandet i Finland, Estlands Nykterhetsförbund, ETRA, Förbundet Vita Bandet i Finland, Föreningsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Helsing­in Kouluraittiuspiiri, Hem och skola, Hälsovårdarförbundet, KRAN, Lära för Livet-stiftelsen, Myllyhoito, Nuorisokasvatus­säätiö, Nykterhetsförbundet

Dela