Dold reklam om snus riktas till barn och unga

Illustration: Terese Bast

Sverige är det enda EU-land, som fortfarande har tillstånd att sälja snus till personer över 18 år. Sedan 1995 är det förbjudet att sälja eller dela ut snus i Finland.

Många barn och unga i Finland följer kändisar från Sverige: artister, idrottare och influencers. Någon enstaka får pengar för att säga att de använder snus. Då finns det en risk att den unga luras att tro att det skulle vara fräscht och coolt att snusa.

Vad innehåller snus?
– Kort sagt finns det inte en enda hälsosam ingrediens i snus. De farligaste ämnena är nikotin och olika ämnen, exempelvis nitrosaminer och PAH–föreningar, som orsakar cancer.

Snus består av mald tobak, vatten, salt, smakämnen samt olika konserveringsmedel och fuktighetsbevarande preparat. Dessutom innehåller snuset tungmetaller och rester av bekämpningsmedel från odling av tobaksväxter.

Hur påverkar snuset kroppen?
Snus har man i små portionspåsar mellan överläppen och tandköttet eller löst direkt mot slemhinnorna, under långa stunder. Lukten känns när snuset är i munnen och ännu när snusaren spottat ut det i skräpkorgen.

Många snusare får torra och spruckna läppar. Skador från snus syns snabbt i munnen och på tandköttet, där bakterier fastnar och orsakar karies – alltså hål i tänderna. Tänderna blir missfärgade och riskerar att lossna då tandhalsarna fräts fram. Snuset och bakterierna i munnen ger en riktigt dålig andedräkt.

Vad gör snuset farligt?
De skadliga ämnena tas upp i blodcirkulationen, far ut i kroppen genom munnens slemhinnor och rinner ner i magen med saliven när man sväljer. Snuset fräter på och irriterar slemhinnan i magsäcken där det bildas blödande sår.

Nikotin drar ihop blodkärlen och försämrar blodcirkulationen i musklerna. Det här ökar risken för idrottsskador och försämrar återhämtningen efter träning. Man får svagare muskler och hjärtat tvingas slå snabbare och med större kraft, eftersom blodtrycket stiger.

Stor användning av snus ökar risken att få diabetes typ 2, eftersom nikotin minskar känsligheten för hormonet insulin. Snuset är en orsak till viktökning och fetma samt förhöjda fetthalter i blodet.

Blir man beroende av snus?
Nikotin är ett stimulerande och uppiggande ämne, men tyvärr också starkt beroendeframkallande. Unga är särskilt utsatta för nikotinets beroendeframkallande effekt, eftersom kroppen ännu växer och utvecklas. Hjärnan har inte hunnit utvecklas färdigt förrän några år efter 20 års ålder, så ungdomar blir snabbt beroende.

Nikotin orsakar ett starkt beroende och en snusare får i sig en större nikotindos än en tobaksrökare. Det är heller inte smart att försöka sluta röka genom att börja snusa, eftersom nikotinmängden inte minskar.

Vad är vitt snus?
Skillnaden mellan vitt och brunt snus är att det vita snuset inte alltid innehåller tobak. Däremot innehåller allt vitt snus tillsatt nikotin, så det är inte på något sätt nyttigare än traditionellt snus. Det vita snuset smaksätts med sötningsmedel och aromer, för att smaka och dofta av mint, frukt, bär eller kaffe. Det är ett sätt att försöka dölja den obehagliga smaken och lukten av snus.

Tillverkarna försöker göra förpackningarna snygga och glittriga, för att locka flickor att köpa ”White”-påsarna, medan bilder och texter ska påminna om olika spel för att fånga pojkars uppmärksamhet.
Tyvärr finns det kändisar som tjänar pengar på att göra reklam för vitt snus, riktat till barn och unga på exempelvis YouTube, Instagram och Twitter. Att artisten, influencern eller idrottaren själv inte snusar framgår inte av videorna.

Gör snuset mig mindre smart?
Forskning har visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor. Det ger alltså sämre minne, stör vår uppmärksamhet och ger oss dålig koncentration. Då blir det svårare att lära sig och att kontrollera sina impulser och känslor. Nikotin ökar dessutom hjärnans mottaglighet för alkohol och andra droger, vilket kan leda till att personer som använder nikotin börjar använda fler hälsoskadliga substanser.

Text: Carina Nordman-Byskata

Dela