Förbundet satsar på bred demokratimodell

Längst fram vice ordförande Ida Bernas från Vasa absoluta nykterhetsförening och i andra raden Jakobstadsnejdens MHF:s ordförande Ingemar Hannus och Kurt Tuomi. I följande rad Gunnel Holmqvist, Bo Holmqvist, Tomas C Storgård, Alf Joensuu och Kerstin Lall.

Höstmöte 20.11.2021

Rösträtten kommer att förnyas när de nya stadgarna går genom andra behandlingen vid nästa förbundsmöte. Alla enskilda medlemmar i föreningarna som är anslutna till Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och även medlemmar som är direktanslutna till förbundet ska få en röst var.

Enligt nuvarande system har enbart föreningarnas ombud rätt att rösta vid förbundsmötet. Med de fyra föreningar som nu är anslutna har antalet möjliga ombud och röster sjunkit till under tjugo.

Den nya röstningsmetoden kommer att bredda demokratin då alla enskilda medlemmar kan delta med en röst vid förbundsmöten. Antalet medlemmar i föreningarna är i nuläget cirka 500.

I anslutning till förnyelseprocessen av stadgarna har styrelsen även arbetat kring ett nytt namn. Styrelsens vice ordförande Ida Bernas från Vasa absoluta nykterhetsförening förde fram namnet Rusmedelsförebyggande förbundet rf till höstmötet. Men förslaget understöddes inte av ombuden.

Kurt Tuomi förde i sin tur fram Jakobstadsnejdens MHF:s förslag att bibehålla det gamla namnet Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf. Tuomis förslag vann gehör och understöd och höstmötet valde att behålla det gamla namnet. Förslaget till nya stadgar godkändes slutligen enhälligt. Stadgarna sändes vidare för en andra behandling och slutligt antagande på nästa förbundsmöte.

Förbundet har budgeterat för fem heltidsanställda och en anställd på 60 procent nästa år, vilket betyder en minskning i personalstyrkan. Kostnaderna för verksamheten 2022 sjunker med 13,4 procent jämfört med årets budget och stannar på 402 795 euro. Eftersom det inte längre finns inkomster från prenumerationer på barntidningen Eos minskar intäkterna i verksamheten.

Utbildningssatsningen på den rusmedelsförebyggande modellen PEPP fortsätter nästa år som en viktig del av den permanenta verksamheten. Projektet med utbildning kring rusmedelsförebyggande arbete inom fritidsverksamhet för barn och unga fortsätter också hela nästa år. Planen för barntidningen Eos är att den ska utkomma fyra gånger och delas ut gratis till alla elever i olika årskurser och stödja den rusmedelsförebyggande undervisningen i skolan.

Nytt för nästa år är också en kampanj som förebygger narkotikarattfylleri. Av dem som blir fast för rattfylleri är numera fler påverkade av narkotika än av alkohol, enligt polisens statistik. Kampanjen planeras tillsammans med Trafikskyddet och föreningen för rusmedelsförebyggande arbete EHYT.

I och med höstmötet avslutades den namntävling som utlystes av förbundet i våras. Av de namnförslag som fått gensvar i arbetsgruppen lottades en vinnare av det pris som fanns i potten.

Tomas Lundqvist

Dela