Främjaföreläsning 6.9.2023 kl. 13-16 i Vasa

NHT ordnar en gratis föreläsningseftermiddag med temat Barn och unga som växer upp i familjer med skadligt bruk/beroende – hur stödja och prata om föräldrars rusmedelsanvändning och Rusmedelsförebyggande modellen PEPP.

Föreläsningen riktar sig till personer som i sitt jobb kommer i kontakt med barn och unga samt övriga intresserade. Föreläsningen är gratis. Anmälan senast 30.8.2023 via denna länk. Välkommen!

Dela