Hjälp ditt barn att fatta sunda beslut

Det finns mycket vi kan göra för att ge våra barn de verktyg de behöver för att fatta sunda beslut kring rusmedel. Små vardagliga gester av kärlek stärker vår relation så att de har lättare att prata med oss – om allt. Genom att tillsammans diskutera sånt som energidrycker eller tobak och fundera på varför vissa människor använder dem har vi chans att påverka barnens attityder.

Här kommer fem tips på rusmedelsförebyggande strategier för föräldrar:

 • Kärlek
  Forskning visar att en av de mest kraftfulla förebyggande insatserna mot rusmedelsanvändning och övriga riskbeteenden är en kärleksfull relation mellan förälder och barn. Kärlek skyddar mot många trista saker i livet, som grupptryck och dåligt självförtroende. Vi kan stärka barnens självkänsla genom att visa att de är värdefulla som de är, inte kräva att de måste prestera för att få vår kärlek.

 • Life skills
  Life skills, det vill säga livskunskapsfärdigheter, skyddar mot rusmedelsanvändning, psykisk ohälsa och kriminalitet. Till life skills hör alla färdigheter som hjälper oss leva ett gott liv. Gemensamt för alla människor är att vi behöver kunna hantera utmanande livssituationer och svåra känslor på konstruktiva sätt. Det gör vi när vi lär oss hantera stress, kommunicera väl, vara en schysst kompis och reglera våra impulser när vi blir provocerade.

 • Var en positiv förebild
  Alla vuxna som möter barn och ungdomar fungerar som förebilder. Barnen har noga koll på vuxnas attityder och beteenden, så det lönar sig att tänka efter vad vi förmedlar. Studier visar att när barn kan identifiera positiva förebilder i sina liv (speciellt av samma kön) minskar det deras risk för att använda rusmedel. Ju närmare kontakt till förebilden den unga har desto starkare är effekten. Om förebilden ägnar sig åt negativa beteenden eller använder rusmedel har barnen en benägenhet att efterlikna dem.

 • Hobby och gemenskap
  Hobbyer och meningsfulla fritidsintressen är viktiga för att barn ska ha fokus på annat än rusmedel. Här tränar de samtidigt upp sina life skills. Genom sin hobby lär sig barn att vara sociala, använda sin kreativitet, öva på att ta förluster och hitta ”sin grej”. Fritidsintressena ger oss också chans att höra till en gemenskap. Det är ett av människans grundbehov och skyddar oss från ensamhet.

 • Prata om rusmedel
  Redan med små barn kan vi börja prata om rusmedel, speciellt om de visar intresse och börjar fråga kring ämnet. Lagliga rusmedel som alkohol och tobak finns i någon form i barnens liv, på TV eller på restauranger. Barn märker när en berusad person beter sig annorlunda och då kan vi diskutera varför en del vuxna använder alkohol. Genom att visa att det är okej att prata om saken, håller vi kommunikationen öppen tills barnen är i tonåren eller tills de har upplevt något som är svårare att ta till tals.

Katja Turpeinen,
PEPP-koordinator

Dela